رفتن به بالا

نشریه فرهنگی هنری درنگ

تعداد اخبار امروز : 5 خبر


  • دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • الإثنين ۶ رمضان ۱۴۳۹
  • 2018 Monday 21 May
  • چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۹:۲۴
  • کد خبر : 432
  • مشاهده : 3 بازدید
  • یادداشت
  • چاپ خبر : O�O? U�U?O?O?O�U�U?U? U? O?O�O? U? O�U�O� O?U�a�?O?U�U?O�U� O?O�U�U?O?U�a�?O�U? O?O�O�U? O?U�O?a�?U�O�U? U�U?O?U?U�O�U?U?/O�U�U?U� O�U�O?U?

A� A�A�O?O�O?O?O?O�U?U? O�U�O?U�a�?U�O�U?U? O�O? O�O�O�U?U� U? U?U?U?U?U?a�?U�O�U? U�U?O?U?U�U? O?O� O�O�U?O�U�U?O�U�U�   U?O�U� O?U?O�U?U�U? a�� O?O�O�U�U�a�?U? O�U�U?U� O�U�O?U? O?O� O?O�U� U�U�U�U�O?O?U�U�O� U?U�U�O�U� U�U?a�?U�O�O?U�O? U�U� U�U?O?U�U?U�U? O?O�O�O�U? U�O�O�U�O�O?a�?U�O� U? O�U�U�O?U�U�a�?U�O�U? U�O�U�O?U?O?U? O�O?O?. O?O� O�O?O?U�O?O�U? U�U�U�O�U� U�U� .U� A�O?U�O�U�U? O?U?U�O�O�O? O?O� O�O�O?O�U� O?O� U�U?O?U?U�U?O?U�O?O?U�O? O�O�O�U? O?U?O?U�O?O?U�O?O?U�U� O�O? O?U� O?O�O?:O?U? O?O�O? O�O? O?U� O�U�O?U?O?U�a�?U�O�U? U�O?O�O�O? U?U�O?U?U?O� U? O?U?U?O�U? U�U?O�U�U�a�?U? […]

A� A�A�O?O�O?O?O?O�U?U? O�U�O?U�a�?U�O�U?U? O�O? O�O�O�U?U� U? U?U?U?U?U?a�?U�O�U? U�U?O?U?U�U? O?O� O�O�U?O�U�U?O�U�U�

 

U?O�U� O?U?O�U?U�U? a�� O?O�O�U�U�a�?U? O�U�U?U� O�U�O?U?

O?O� O?O�U� U�U�U�U�O?O?U�U�O� U?U�U�O�U� U�U?a�?U�O�O?U�O? U�U� U�U?O?U�U?U�U? O?O�O�O�U? U�O�O�U�O�O?a�?U�O� U? O�U�U�O?U�U�a�?U�O�U? U�O�U�O?U?O?U? O�O?O?. O?O� O�O?O?U�O?O�U? U�U�U�O�U� U�U� .U� A�O?U�O�U�U? O?U?U�O�O�O? O?O� O�O�O?O�U� O?O� U�U?O?U?U�U?O?U�O?O?U�O? O�O�O�U? O?U?O?U�O?O?U�O?O?U�U� O�O? O?U� O?O�O?:O?U? O?O�O? O�O? O?U� O�U�O?U?O?U�a�?U�O�U? U�O?O�O�O? U?U�O?U?U?O� U? O?U?U?O�U? U�U?O�U�U�a�?U? O?U� O?U? O?U?O?( O�U�O?O?U� O�U?U�a�?U�O� O?U?U�O�O�O?U? O?O�O� O?O�U�O� U�O?U?O?U�O?). O?U�U�O� O?U� U?O�U�U?O� O?U�U� U�U?O? O?U�U?U?(O?O�O?O?)O?a�?O?U�U� U�U?O? O?O?O? O�O?O�(O?U?U�O�U�U?U�) U? O?O�U�O?O�O�U� O?U� O?O�O� U? O?O�O�U� U�U� O?O�O�U?A�O?U?O�O? U�O�O�U�A�O?U?O?U�O?.

U?O�O�O�O?U?(U�O�U� U�U�.U�) O?U�O�U?U� O?O�O�U?U� O?O?U�O?U� O?U�U�O?U?a�?U�O�O?O�O�O?O�O?O�O? U? O?U?O�O�U? O�U�O?U�O�U�U? O�O� U�U� O?O?U�O?U�a�?O?U�U�O?U? U�O�O?U� U�U� U�O�U�O?O�U� U�U?O?U?U�U? O�O�O� U? U�U� O�O?U�a�?U? O�U?O? O�O� O?O�O�U�O?:

U�-U�U?O?U?U�U? U�O�U�O?U?O? U? U�U�O�U?U�U? U�U� O�O? O?O�O�U�O? O�O� O?U� O�U�O?U�O�U� U�U�O?U�U�U� U�U?a�?U�U�U�O?O�U�O�U�U�U�O? O?U� O�O?U�U? U�U� O�O? U�U?O�U� U�O�O?U� O?U� U?U� U�U�O?U�O�U�a�?U? O?U?O?O� O?O� U�U�U�O�O?U� U�O?U�O�U�U�O�U� U?U?O?O� U�U?a�?U�U�U?U�.

U?-U�U?O?U?U�U?a�?O�U? U�U� U�U?U�a�?U? O�U?O�U� U�O� O�O� O?O�O�U?U� U�U?a�?U�U�O? U? U�O� O�O� O?U� O?O�U?O� U? O�U?O�U� U?O�U�U?a�?O?O�O�O?O�U�O�U�U�O? U?U� U�U�O�O?U? O?U?O?O�U? U?U?U?U?O�O�O?U?U? U?O� O?O�U?U?O� U�O�O�O?U� U?O�O?O?O? O?O? U�U�O?U?U�O�.

U?)U�U?O?U?U�U?a�?O�U? U�U� O�O�O?O�O? O?U?O� U? U�U?O�O�U�a�?U�O�U? O?U?O?a�?U?O�O� O�O� O?O�O�U?U� U�U?a�?U�U�O?.

O�U?U� O?U� O�U�O?U� O?O� O?O?O�(O�O?O?U?O�O?) U�U� U?O�U?O? O?O�O�O?. O�U?O� U?U� O�O�O� U�U?O?U?U�O�U?U?O?U�U�U�a�?U? O?U�a�?U�O� O�O� O?U�a�?O�U?O� U?U�O�O� O?O� O�U?O? O?O�O?O?U� O?O�O?O?O?O?U� U�U?O?U?U�U? U�O�U�U�U? O�O?O?.

O�U�O� O�U?U� U�U?O�U� O?U� U�U?O?U?U�U? O�O�O�U� O�U?U?U�O�O? U�O?O�U� O?U?U�O� O�O?O?OY O�U?U� O?U?U?U?U�U?U?U? U?O� U�U?O?a�?O?U�O�O?U? U�U?O?U?U�O�U?U? U�U� O?U� U�U?O?U�a�?U? O�U?O? O?O� O?U?U�O� U�O�O?U�O�U� U?U?U�O�U� U�U� O�U?O? O�O� U�U�O�U?O�U� U�U?a�?U�U�O?O?U?O�U?U� U? O�O?O�O? O?U?U?U?U�U?U?U? U�O?U�U�O�U�O�U� U�O?O?O? O?U� U�U�O� U�U?O?U?U�U? O�O?O?.

U?U?O�U?O�U� U�U�O?O? O�U?U?U?U�O?U?O�U?U� O?U?U?O�U? U�O?O?U�O? U�U� O?U�O�U?U� O?O� O�U?U� O?O?O?U�a�?O?U�O?U?a�?U�O�O?O?U�U?U�O?U?O�U� U�U?O?U?U�U? O�O� U�U� O?U� O?U� O?O?O?U� O?U�O?U?U� U�U?a�?U�U�U�O?:

U�-O?U?O�U� O? U?-O?U�U�O� U�U� O?O?O�O?U?O� O�O�U� U?O�O�U� U�O?O?U�O? U?U?-O?O�U?O� U? U�O�O?U?O�U�

U�O� O?O?O?U� U�O?O?O? O?U� O?O�O�U�U� U? O?O�O� O�U?O?O? O?U� U?U� U�O�O�U�U� O�O? O?U�O�O�O? U? O?O�U� U�U?O?U?U�U? O?O�U�O�U? O?O�O�U� U�O?U?O?O� U? O?O�O�U�U� O?O�U�O� U�O�U?U� U�U?O?U?O?. A� A� O?O� U�U�U�a�?U? O�U?U� O?U� O?O�O�O?O�U?U?U? O?U� O?U�O�O? U�U?O?U?U�U? O?U?O�U�U? U�O?O�O�O?O�O?U�U�U� O?U?U?U�a�?U? U�U?O?U?U�O�U?U? U�U�O�U� O?U?O�U� O�U?O?O? U? U�O�U�O?U? U�O?O?O? O?U� O?U?O�U� U? O?O�O�U�a�?U? O�U?O?O?U?U� O?O�O� O�O? U�U?O?U?U�U? O�O� U�U?a�?O?U�U?O?. O?O�U?O? O?U� O�O�O�U�O�O� A�O?O�O?A�(Dawq) O?U?O�U�U� U�O�O? U�U� O?O�O�U? O?O�O�U? O�O?U�O? U? O?U?O?U�O?U�a�?U? A�U?U� O�O�O?O? O?U?O?O�O?U�O�O?O�U�U�a�?U?A� U�O?O?O�U�U? O�O?O?O�O?U� O?O?O�O�O? O?U?U?O� O�U?U� U�U?O�U�U?U�O?O?O�O�O?O�O�U�O�U? U�O?O�U?U?O?U?U�U? U�O?O?U�O? U�U� O�O? O?U�O?a�?U�O� O�O?O� O?O?U� U? U�O?O?U�U� U�O?O?U�O?.

U?O�O�O�O?U?O?O?U�U?O?U� U�U?O?U?U�U? O?O�O� U?O�U?U?U� O�O� U�O�O�O? U�U�U?a�?O?O�U�O? U? O?U�O�O? U�U?a�?U�U�U�O? O?O� O?O� O?U�O?U?U�O�O? O�U?O?O?O?U�U?U�O?U�a�?U? O?O�U�O� U�U�U�O�O�U�U? O�O� U�U� O�U�O?O�U�O�U� O�U?U?U? U�U?O?O? U? U�U?O?U?U�U? O?O�O?U�a�?O?O�U? U�U� O?O�O�O? O�O� U?O�O� U�U�U�O?. O?O�U�O�UZO�O�U� U?O�O�O�O?U? U�O?O?U�O? O�O?O? O�U?O�O�O?U? U�U� O�O? O�O�O�O�O? U�U?O?U?U�U?U?(O?U� O?U?O? O�U?) U?O�O�O� U? O?O�O� O?O�U�O� O�O?O?U?O�O?U� U�U?a�?U�U�U�O? U? O?U� O�O� O�O�U?U?O?U?U� O?O�O?U?a�?U�O�U? O?U?O?U?O�O� U�U?a�?U�U�U�O?O?O?U� U�O?U? (U�U�O�U� U? U?O�O�U�) U�O?O?U?U� U? U�O?O?U?U�a�?O?O� U�U?a�?O?U?U�O?.

O�O?U� O?U�a�?U�U� U�U� O�U? U?U?O?U�U�O? O?U� U�U?O?U?U�U? O?O�U�O� U?O�U?U?U�U� U�U� O?O�O?O� O�U�O�O�O�O� O?O?O� U�U? O?U?O?O?U�U�U?U� U�U�U?O?U?a�?U�O� U? U�O?U�U�a�?U�O�U?U? O�O?O? U�U� O�U�O�U?O?U� O?O� U�O?U?O�U�O�U? O�U?O? O?O�O�U?U� U�U� O�O�U?U? U�U?O�U�O�U�a�?U�O� U? O?U? O�O�U�U�O�U�U? U? O?U�O�O?U?a�?U�O�U? O?U?O?U?O�O� U�O?O?U�O?. O�U�U�O?U?O? U�U�U?O?U� O?U� U�U?O�U?O? U�U?O?U?U�U? O?O�U�U?O? O?O�O�O? U? U�U�O?O�U� U�O�O?U� O?U� O�O� O�O? U�O?O�U?U�U?O?a�?U�O�U? O�U�U?O�U? U�U�O�U�U� O�O?U�O�U�U? U�U?a�?O?O�U�O?. O?O�O�U? U�U�U?U� O�O?O? U�U� O?O� O?O?U?O�O�U? O�O? U�U�O�U�U� O�O?U�O�U�O? U�U?O?U?U�U? O�O�O�U� O�O?O?.

O?O� O?U?U�O� U?U?U�O?U�O� O?O� U?U�U�U�a�?U? O�U?U�O?O?O�O�O�U? O?O�O�U?U� U�U�A�U�O?O�U�U?O?U� O?O� U�U?O?U?U�U?A�O�O� O?U�a�?O?U�U?O�U� U?U� U?O�O?U?U�O? O?O�O?U?U? O?U?O?U?O�O� U? U�O�O?U?O?U�U�U�O?U�a�?U? O�O�U�O�U� O?O?O�U?U? U�U?a�?U�U�O?O�O�U�O� O?O� O?U?U� O�O�U� O?O�O?O� O?U� U?O�U?O? O?U�O?U� U?U� O?U?O?O�U?U?a�?O?U�O�O?U? U? O?U�O�O�O? O?U�U?U� U�U?O? U�U?a�?O?U?O?.

U�O?O�U� U�O�O?U� U? U�U?O?O�O?U? U�U?O?U?U�U?O?O?O� U?O�U?U? O?O?U?U?O� O?O� U�U?O? U�U?O�U� O?U� O?U� O?U�U?O?U�a�?U? U�O?U?U�U? O�O?O? U�U� O?O� O?O�U�O� U?U?O?U� O?O?. O�O? U�O�O�U�O?O�O?U? U�U� O�O? U�U�O? U�O�U� O�O�U?O� O?O�O�U?U�O?O?O�U�U?a�?U?O�O?U?U� U�U� O�U?O�O� U�O?U�O� U? A�O�U?O?U�a�?U�O�O?O?U� O�O?U?O?O? U? U�O?O�O� O?O?O� U?O�O?O?O?U� O�O?O?: U?O�U�O?O?O�O?O?O�O?U�O?U�O�O�U?O?

O�U�O?O?U�U� U�O� U�U�U?a�?O?U?O�U�U?U� O?U�U�O�U� U?U?U?U?U�U?a�?U�O�U? O�U?O? U�U?O?U?U�O�U?U? O�O� O?U� U�O?U�O�O�U� U?U?O?U?U�U? U? O�O?U?U�O?U? U?O�U� O?O?U�U?U�O�O�U�O� O�U�U?U�O? O�U?U� O�O?O? U�U� O�U?O? O?U� O?O?O�U?O� O?U� O?O� O�O?U?O?O? U? O?O�O�U?O� O�U�U�U?U�U?O?O?O� O�O?U? U�O�O?U?O� O�O?O?.

U�O?O�O� O?U?U?O�U? U�U� O�U�O�O� U�U?O?U?U�U?O?O�U�a�?U�O� O?U� O?U� U�O?O?U�O?U�O?O?O�O?O?U?O�O?U� O�O? U�O? O�O�O� O?O�O�U? O�U?O�O�O? O�O�O� O�O?O?.U�O�U�O� O�O?O?U?O�O?U� O�O? U?U� U�O? O?O�O�U? O�U?O�O�O? U�U?O?O�U�a�?U�O? U? O?O�O?U?U?O?U�O? U?O� U�U?O�O�O?U�U� U�O? U�O�O�U?O� O�U?U�O�O�O? O?O� O?U�O?O�U�a�?U�O�U? O?O?O�U? U?O� U�U�O?U�O�U?U? U�U� O?O�U?O? O?O�O�U? U�O�U�O?U?O�U� U? O?U�O�U?O� U�U?O�O�O? U? … .O?O�U?O? O�U?U� U�O?O�O�U� U�U�U? U�O?O�O�U� O?U� U�O?O� O?U?O�U?O?O� U?U�U? U�U?O?U?U�U? O?O�O�U? U�O?O�O�U� O?O�U�O�U�U? U�U� O�O?O?U?O�O?U� U�U?a�?O?O? U�U� U�O?O?O?U?O�U�U� O?O�O�U?O�O?O�O?O�U?O�O?U? O?O� O�O�O?U?O�O� U�O� U�O�O�O� U�O?O�O?U�a�?O�O?O?.

O?O� O�U?U� O?U?O�O?U?O�O? O?O?O�U?O� U�U?O?U?U�U? O?O� O�U?O� U? O�U?O�U� U? O?U?O�O�U? O�U�O?O�U� O�O� U�U�U?a�?O?U?O�U� O�O? O?O?O�U?O� U�U?O?U?U�U? O?O� O?O?U� U? O�O?U�U� O�U�O?O�U� O�O?O� O?O�U�O?O?. U?U� U�U?O?U?U�U? U�O�U�U� U? O?U?U?O� U? O?U�U?O?O?O?U�U?U�O?U� O�O� U?O�O?O�O� U�U?a�?U�U�O? O?O� O?O� O?U� U�U?O?U?U�U? U�U�O?U? O?U?O? U? O�O�U� O�U?O? O�O� O?O� O?U� O?O�O?U?U� O?U�O?.U�U?O?U?U�U? U?U�O?U? U?O�O�O? O�O�O?O�O? O?O?O� U�U?a�?O?U?O?O?O�O�U�O?U? O�U?O?U�O�O?O�O� U?U?O?O�U�U?a�?U�U�O? U? O?U�U�O�U� O�O�O?U�O�O? O?U�a�?O?O?O? O�U? U�U?a�?O�a�?U?O?O?.O?U�O�U� O�U�O?U�a�?U�O� U? O�O�U�O�O? U? U?U?U?U?U?a�?U�O� O�O? O�O�O?(ras) O?O� U�U?O?U?U�U? U�U�O? O?O� O�O�U�U? (rang) O?O� O?O?U?O�U? U�O�U�O?U? O�O� U?U?O?O? U�U?a�?O?U�O? U? U�U� U�U� U�O?U�O�U? U�U?O?U?U�U? O?U� U?U?U�U�a�?O�U? O�O?O? U�U?a�?U�U�U�O? U�U� O?O�O�O�U? O�O�O�O�U� O�O�O� O�U?O? U�O?O?U�O?.

O?U� O?U�U?O�U� U�O�O�U�O?U�O� O?U?U?O� U�O�U�U�O? U?O�O?O?U?O�U� U�U�U?a�?U?U?U?U?U� U�U� U�O�U�O�U� U�U�O�U� O�O�O?O? O�O�U?U? U�O�O�U�U?U� O�O�O?U�U�O?O�U�U� O�O?O? U? O?U� U?U� O�U?O�O? U?U�U�U? O?O?U�U� O?O�O�O? U? O?O� O?O�O?O?a�?U�O�U? O�O�O�U? O�O? O?O?O�U�U�a�?O�U?O? O?O�U?O? O�O�O�O� O?U?O?O�O?U�U�U� U�U?a�?U?U?U?U?U�U� U�U�O�U� O�O�O?O? O?O�O�O�U? O�U?O�O� O�O�O� O�U?O? O�O?O? U? O�O�O?U�O�O? O�O�O� O�O� U�U�O?U�U� U�U?a�?U�U�O? U�U� O?U� U?O�U?O� O?O� U�U�O�U� U�O�U? O?U?U?O� U�O�U�U�O? U�U�O�U� A�U�O�U�U?O� U?O� U�U�O�U� A�O?U?O�O? O?O�U� O?U?O�U?O? O?O�O�O?.

O?O� U?O�U�O? U�U?O?U?U�U?O?U�O� O�O� O?U� O�U�O�U� U�O�U�U?O?U? U�U�U?a�?O?O�O?O�O?U�U�U� O?U� O?O�U?U� O�U?O? U�U?a�?O?O�O? U? O?U?O�U�U� U�O� O�O� U�O?O�U?U? O�U?U?O?O?U� U�U?a�?U�U�U�O? U? O�U?U� O�U?O? U?U� O?U?U?U�a�?U? O?U?O?O�O?U�O�O?O�U�U�a�?U? O�U�O?O�U�U? O�O?O?. U�O� O�U�O�U?O? U�U?a�?O?U?O�U�U?U� U?U� U�O?U?O� U�U?O�O?U? O?O� U�O?U?O� O?U?O?O�O?U�O�O?U? O?O�O? U�U� U�U�O�O?U?U� U? O�U?U�O�U�O?U?O?U� O�O� O?O?O�U?U? U�O�O? O?U?O�O?U?U�.O�U�O?O?U� O?O?O�U? U?O�U�U�U?a�?U�O� U�U�U?O�O�U� O?U� O?U?U�O� O?U?O?O�O?U�O�O?O�U�U�a�?U? O?O�O?O?O�U�U? O�O� O?O�O�U�O?. U�O�U� U�O�O�U�O?(O�U�O?O?U� O?O?U?U� O?O� U�O?O�U?O�U?O?U� O?U�O?a�?U�O�U? O?U?U?O� U�O�O?U�U?) O?O� O�O�U�U? U�U� O�U?U�U? O�O? U?O�U�U�U?a�?U�O�U? O�U�O�U?O? O?O�U�O?O?O?O�U?U? O�O�U?U?O�U?U? O?U?O?O�O?U�O�O?U? O�O� U?O�U?O�U?O?U�a�?O�U�O?.

O?O� O�U?U� U�O�O�U�U� U�O� O?O� O?O?U?U?O� O?U?U�O� U? O�U�O?U?O?U� O?O�O?O�O�U�a�?U? O?U� O?O?O?U� O�O? U�O?O�O�U�U? U�U� O?O� U�U?O?U?U�U? U�U�O�U� U�O�U�O?U� O�O?O?O?O?U� U�O�U�O�O� O?U?U�U? U�U?a�?U�U�U?U�O�U�O�O� U�U� O?U� O�U�O?U�a�?U�O�U?U? O�O? U�U?O?U?U�U? U�U� O?O� O�O�O?O�O?O�O? O�U�O?O�U�U? O?O�U�U?O? O?O?U�O?U?O�U�U? O?O�O?O� O�O?O?O?O�U� U? O?O�U�U?O? O?O?U� O?U�U?O�U�a�?U�O� U�U?O? U�U? O?U?O?…

 

O�O?O�U�U� O?O�O�O?…

اخبار مرتبط

نظرات

Comments are closed.