رفتن به بالا

نشریه فرهنگی هنری درنگ

تعداد اخبار امروز : 5 خبر


 • دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • الإثنين ۶ رمضان ۱۴۳۹
 • 2018 Monday 21 May
 • جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۸
 • کد خبر : 600
 • مشاهده : 3 بازدید
 • یادداشت
 • چاپ خبر : U�U�O�U?O� O�U�O�O� O�O? U�U?O�U� O?O�U?O?O�/O�U?U�O�U� O�U�O?O�

A�A�A�A� U�U�U?O?U� O?O� O�U?U� U�U?O?O?U� U�U?O?O�U� O?O?U? O?O� O?U� O?U?O?U� O�O?O? U�U� O?O�O� U�O?O�U?U? O�O?U?U� U�U�O�U?O� O�U�O�O� O�O? O?U?O?U?O�U� O?O�U?O?O� U?U�U� O?U?O?. O�O? O�U?U� O�U? U?O? O�O? O�O�O�O�U� U�U�O?U�U�a�?O�U? O�O? U�O?O�U?O�O? O?O�U?O?O� U? O?U?U?O�O�U�O? U�U�O? U?O�O�U?U� U�O�O�O� O?O?U� O�O?O?. A�A�A�A�A� U�U�U?O?U?O�U?U�a�?U�O�: O�U�O�O�O? O?O�U?O?O�O? O?U�O� O�U�O�U�O? U�O?O�U?U?O?U?U� O�O�U?O�O? O?O�U�U?O?U�a�?O?U�U�U? A�A�A�A� U�O?U� A�U?U? U�U?U� O�U�U�O�O�U� O?U�O� O?U�O? […]

A�A�A�A� U�U�U?O?U�
O?O� O�U?U� U�U?O?O?U� U�U?O?O�U� O?O?U? O?O� O?U� O?U?O?U� O�O?O? U�U� O?O�O� U�O?O�U?U? O�O?U?U� U�U�O�U?O� O�U�O�O� O�O? O?U?O?U?O�U� O?O�U?O?O� U?U�U� O?U?O?. O�O? O�U?U� O�U? U?O? O�O? O�O�O�O�U� U�U�O?U�U�a�?O�U? O�O? U�O?O�U?O�O? O?O�U?O?O� U? O?U?U?O�O�U�O? U�U�O? U?O�O�U?U� U�O�O�O� O?O?U� O�O?O?.

A�A�A�A�A� U�U�U?O?U?O�U?U�a�?U�O�: O�U�O�O�O? O?O�U?O?O�O? O?U�O� O�U�O�U�O? U�O?O�U?U?O?U?U� O�O�U?O�O? O?O�U�U?O?U�a�?O?U�U�U?

A�A�A�A� U�O?U�

A�U?U? U�U?U� O�U�U�O�O�U� O?U�O� O?U�O? U? O?U�O? O?U�O�

U�O�U�: O?U�U� U?U?O? U�U� A�U�U� O?U?O�U�O? U? O?U? U�U�U?A� U�O�O� O�O?O�O�O? O�O?O? [U�U�] O?O� O�U?U� O?O�U� U?U?O?U� O?O?.A�[۱]

O�U?O� O?O�U?O�U�U?U� O?U� U�U�O�U?O� O�U�O�O� O�O? O?U?O?U?O�U� O?O�U?O?O� O?U?O�O?O�O?U?U�O? U�O�O?O? O?O�U?O? O?U� O�U?U� U�U�O?U� O?U?O�U� U�U�U?U� U�U� U�O� U�U?O?U? O�O? U�O?O� O?O�U?O?O�O? U�U� U�U?O?O?U� U?O� U?U?O?U� O?O�O?O?O? U? U�U� U�O?O�O?O?O? U?U� U�O?U� U�O�O?U?O? U�U?A�O?U?O?. O�O? O�U?U� O�U?U? U�U�O�U?O� O�U�O�O� U? O?U�O� O�U�O�U� U?U?O?U� O�U?O? O�O?O�U? O�O? U�O� U�U?O?O? U?U� U�O?U� O?U� O�O?O�O? U�U?A�O?U?O? U? U�O�U�U?O?U�A�O�U? O�O?O? O�O? U�O?O�U�U�A�U�O�O? O?U� U�O?U�O�U? O?O�U?O?O�U?U? O?U�.

U�O�O?O? O?O�U?O? U?U?O? U�U� O?O� U�O?U�O�U? U�O?O�U?O�O? O?O�U?O�O? O�O?O�U?U�O? O?U� O?U? O�U?O�O? O�O?O�O�U� U�U?O?U?O?. O�U?O�O? O�U?U� O�O� U�U?A�O?U?O�U� A�O�O?U� U�O�U�U�A� U�O�U�U?O?. O�U?U� O�U?O�O?O? O?O� U�O?U�O�U? O�U?O? U�O?O?U?O� O�O?O? U? U�U�U?A�O?U?O�U� O?U� O�O� O?O�U� U�O�O?O� U?O?U�U? O�O? O?O�U?O�U� O�U�U� O?O?U�U? U?O�O�O?O� U�U?A�O�U?O?. O�U?U� O?U� U�U?O?U? O�O?O? U�U� O?U� O�O� A�O�O�O? O�O�O?U?O?A� U�U?A�U?U?U?U�O?.

O�U�O� U�U�U?O? O?U?U?O� O�O?O�U?U�O? O�O� U�U?A�O?U?O�U� A�O�O?U� U�U�U?U�O?A� U�O�U�U?O? U�U� O?O� U�O?U�O�U? O�U?O?O? U�U�U?O? O?U� U�O?O?U?O� O�O?O?. O?U� O�U?U� U�O?U�O� U�U� U�U?A�O?U?O�U� O?U� O�O� O�O?O�O�U� U�O�O?. O�O�O�U�O�O� A�O�O�U�A� U�U� O?O�O�U?O�U� O�O? O?U� O?O�O�U? U�O?O�U�a�? O?O�O?U� O�O�U?O� O?O� O?O�U?O�U� O�U� O�O?O?U?O�O?U� U�U?A�U�O�O?U�O?O? O?O� U?O�U�O? O?U� O�O�U?O� O?O� O�O�U�O? O�U?U� O�U?O�O? O�O? O�O?O�U?U�O? O?O�U�U?A�U?O�O?O?. O�U?U� O�U?O�O? O�O� A�O�O�O? U?O�O�O?U?O?A� U�U?A�U?U?U?U�O?. O?O�O�U? O�U?O?U�A�O?O� O?O?U� O�U?U� U�O?U�O� O?U� O�U?U� O?U?O? O�O? O�O�U?O? U�U?O�U� U�U�U?O?:

O?O� O�O?U� U?O�O?U? O�O?U�O? O? O?O�U�U? O?U� O?O?

O?O?U� U?U?O?O� O?O? U? O?O?O? O?U� U�U�U� O?O�U�U� O?O?

O?O� U�O�O�O? U�O�O?O?O? O�O�U?O? O?U� O�U�O?U�A�U? O�O�O?U?O? O�O?O� O�O?O�O�U� O?O�O�O?O� O?O� O�O?U� U? O?U�O�O� U�U� U�U�U� U�U?O? O?O?U� O�O?O? U�O?O?O? O?U� O�U?U� O�U�O�U�O? O�O?O�U?U�O? U�U�U�U?U� U?O�O?U?U? O?O� O�O�U� O�U�O?O�U�A�U�O� O?O�O?U?O?U� O?O?U� O�O?O?. O�U�O� O?U� U�U?O� O�O� O?U� U�U?U� U?O�U� O?U� O�U?O�O?U? U�U� O�O�O? O�U�U�U? O�O?O? U�U�U?A�O?U?O�U� O�O?O�O�U� U�O�O?. O?O� U�O�O�O? O?U?U� O?O?U� O?U� U�O�U�U�O? O�U?O�O? U�U�U?O?U? O�O? O�O�O? U�O�U�U� O�O?O� O?O�U�O� U�U?A�O?U?O?O� O?U� U�U?O� O?U?O� U�O�O?U� O�O?O�O�U� O�O� O?U� O�U?O�O? O?O?O?U? U�U� O?U� U�O?U�O�U? O�U�O?O?O�O?U? O?U� O?O�O�U? O�U�O?O�U� U�O�O?U� O?O�U� O�O?O?O? O?O�U�U?A�O?U?O�O?.

O?O�U?O? U?U?O? U�U� O?O?U� O�O? O�U�O? O�O�U�O? O�O?O? U? O�O�U�O? O?U� U�O?U�O�U? O?U�O�U�A�U�U�O?U? O�O?O?. O�O�O? U�O�U�U� O�O?O� O?O� O?U�O�U� O�O�U? U�U�U?A�U?U?O�O? U? O�O�U�O? O?U� O�U?U� O�O�O? O�O�U� U�O?O�O�O? U? O?U�U�U� U?O�O�O?O� O�O? O?U�O�U� O?O�O?O? O�O�O? O�U�O?O�U� O?O�U� U�U�U?A�U�U�O?.

O?O�O�U? O?O�O�O?U? U�U?O�U?O? O�O? O?U?O?U?O�U� O?O�U?O?O�O? U�U?O�O? O�O?O? U�U� O?O�O�U? U�O?O�U?U�a�?U�O�U? O?U?U?O� O�O� U�U� U�O?U�O?O� O?O�O?O?U� O?O�O?U?U�. O�O�O?O�U? O�O?O?U�O�O? O?O�O?O? U�U� O?O�O�U? O�O�O?O�O? U?O�U?O? U?U� O?O�U�O�U�O? U�U?O�O? O?U� O�O?O?O?U�O�U�U? U�U?O�O?U? O�O?O?. U?O?U�U? O?O�U?O? U�U�U?O�O�U� O?U? U�U?O�U?O? U?O� U?O�O�U?U� U�U�O�U�U?O? U?O�U?O? O?O�O?O?U� O?O�O?O?O? O?O� O?O?U?O�U�U?U� O?O�U�O�U�U? O?U?O�U?O�U?U� U? U?O�U?O? U?U� O?U?O? O�O� O�O�O?O�O? U�U�U?U�.

U�O�O�U� U?U?O?O?O�U? U�U�U?U�[۲] O�U?U� U�O?O� O�O�O?O�U? O�O� O�O? U�U?A�U�U�O?. O�U? U�U?A�U?U?U?O? U�U� O?O�O�U? O�O�O?O�O? U?O�U?O? U?U� O?U?O?O? U�U?O�O?U? O?U� O?O�U�U� O�O�O�O�U? O?U?U?O�U? U�O?O�O�U?U�O� U�O� U�U?O?U? O?U� O�U?O�O? U�O�O�U� O?U� O�O�O? U?O�U?O? O�U?O? O�O� U�U?A�U�U�O�U?O?. U�O�U�O�U� U�U?O�O?U? U�U?O?O? O?O�O�U? O�O�O?O�O? U?O�U?O? A�U�U�A� O?O?O? O?U� O?O�U�U� O�U�O?U?O?U� O?O? U? U?U?O? A�U�U� U�U?A�O�U�O?U?O?U� U?O? U�O?O?U�A�O� U�O�O� U�U� O?O�O�U? O�O�O?O�O? U?O�U?O? U�U� U�U?O�O?U? O?U� O?O�U�U� O?U?U?O�U? U�U?O?O?. O�U?U� O?U� U�O?U�O�U? O�O�O?O�O? U�U�O? O?U� O�U?O�O? U?U?a�?U�U?O?U� O�O?O?.

O?O�O�O?O� O�U?U� U�O�U�O? O�O� O�O? U�U�O?O� O?U?U?O�U? U�U?A�U�U?O�O?. O�U? U�U?A�U?U?U?O? U�U� U�O� U�U?O?U? O?U� O�O�U?O�O? U? O?U� O�U?O�O?U? O?O�U�U?U�U?O? O�O�O?O�O? U�U�U�O?U� U?O�U?O? U�U?O? O?U?U?O� O�O?O?. O?U� O�U?U� U�O?U�O� U�U� U�O?O?U? U�U?O?U�O�U? O?U?U?O� O?U� O?U�U�U? U�O�O�U?O?O?U?O�U� U? U�O�O�O�U�O? O?O�O?O� U�O?O?U? U�O� U�U?A�O?U?O?. O�U?U� O�O� U�U?A�O?U?O�U� O�O�O?O�O? U�U�O? O?U� O�U?O�O? U�U?O?U?O�U� O?O�U�O?O?.

O?O�O�U? U?U?O?O?O�O? O?O�O�O? O?O�U?O? O?O� O?U?O?U?O�U� O?O�U?O?O� O?U� U�O?O�U�U� O?U?O?O?O� O?O?U�O� O?U?U?U�. U�O�O?O? O?U� U�O?O� U�O�U�O?O? O?O�O?O�O�U� U�U?O? O�O?O�O�U� U�O� O�O? U�U?O?U�O�O? O?O� U�O?O� O�U? O�O?O�O�U�a�?O�U? U�U?A�U�U�U?U�. U�O�U�O? U�U?A�U?U?U?O? U�U� O?U�O�U� O�O?O�O�U� U�O� O�O? U�U?O?U�O�O? O?U� O�O�U?U� U�U?O�O�U�U� O�O�O�U� U�U?A�O?U?U�O?. O�U?U� U�U?O�O�U�U�O? O�O? O�O�U?U� O?U�U?O? O?U?a�?U?O�O?O�U� O�O� U�U?A�O?U�O?. U?O?U�U? O�O?O�O�U� U�O� O?U?O�U?U�U?[3] U�U?O?O?O? O?U�U�U� O?O�U?U�[۴] O�U�U� U�O� O�O?O?. O?O�O�U? O�O?O�O�U� O�U?U� O?U�U?O? O?U?A�U?O�O?O�U�O? U�U?O�O? O?U� U�U?U� O?U�U�O�U�U? O?O�O�U?U�. O?O� U�U�O�U?O? O�U?U�U�U�O? O?U�O�U� U?O�U�O?U?O?A�U�O�U?U? U�U� U�O� O?O�U� U�U?A�U�U�U?U�O? O�U?O�O?A�U�O�U? U�O�O�U�U? O�U�U�U? U�O� U�O?O?U�O?O? U�U� O?U?a�?O�U? U?U? U�U?O?U�. U�O�U�O? U�U�U�U�U?U� U�U?a�?U?U?U?O? O�U?U� O�U?O�O?A�U�O�U? O�U�U�U? O?U� U�U?O?U? O�O�O�O� O�O? O�U?O? O?U�O�U�O? O?O�O�U�O?.

O?O�O�O?O�O�U?O�O�U?U? U�U?O? O?O�O�U? O�O�O� O?O�O� U�U?U?U�U?U? O?O?U?U?U� U�O?O�U�U�A�U�O�O? O?U� O�U?U� U�O�U�O? O�O?O�O�U� U�U?a�?U�U�O? U�U� U�O� U�O?O�U�U�O? O?O� O�O?O�O? O?O�O�O?O�O� U? O�O�U?U?O�U�U? U�U� O?O� O?U� U�O�O�O� U�U?A�U?U?O�O?O? U�O?U�O� U?U?O?O� U�U?a�?U�U�O?. O?U� O?U�U?O�U� U�O�O�U� O�U?O� U?O? O�O? U?U� O�U�U�U�O? O?U�O�U�O? O?O�O�U� O?U?O�U?O?O? O?U� O�U�U�U� O?O�O�U�U?O? U? O�U?O� U�U?O�U?O? O�U�U�U�A�O�U? O�O?O�U? U�U?a�?O?U?O?. U?O?U�U? O�U?U� O?U�O�U�O? O?O�O�U� O�O?O? U�U� O?U� O?U�U?O�U� U?U� O?U�O�O� O?O�O�O?O�O�U?O? U?O�O?U?O? U�O?O�U�U�A�U�O� O�O� O?O?U?U?U� U�U?A�U�U�O? U? U�U?A�U?U?U?O? U�U� O�U?U� O?O�U�A�U�O�O? U�U� U�U�U�O�O? O�U�U�U� U�O?O?U�O?O? O?O�U?O? O?U� U�U� U�O?U�U?U� U?O� O�U?O�O? U�O�O�U�U? O�U�U�U?A�O�U? O�O?O�O�U� U�U�U�O?. U?O?U�U? O�O?O� O?O�O�O?O�O�U? U�O?O�U�U� O?O� O�O�U?U?O�U� U�O�O�O?O�O?U? O?U�O? O?O?U?U?U� U�U�U�O?U� U�O?U�O�U? U?U� O�U�U�U� O�O?O? U? U�O�O?O�U� U�O?O�U�U�O? O�U�O� U�O�O�U�UZU� O�O? O?O�O�O?O�O� O�O?O? U?O� O?U� O?O?O�O�O?U? U�O?U�O�U? U�O?U�O�O?O� O?O� U�O?O�U�U�O? U�U� U�U�O?U?O� U�U�O�U� O?U�O�O�O�U? O�O?O? U�U� U?U� O?O�U� O�O� O?O� O?O� U?O�U?O?U� O�O?O?.

O?O�U?O?O� U�O� O?U? U�O?O� O�O� O?U� O?U?U?U�A�O�U? O�O? U�U?A�U�U�O?. O�U? O?O� U�O�O�U�U?O? O?O� O�U?U� U�O?O� U�O�U�O? U�U� O�U?O�O?A�U�O�U? O�U�U�U? O?U� U�U?O?U? O�O�O�O� O�O? O�U?O? O?U�O�U�O? U�U?A�U�U�U�O?O? U�U?A�U?U?U?O? U�U� U�U�U� U�U?O? O�U?O�O? U? O?O�U�O� U? U�O?O�U�U� O�O?O? U? U�U?O?U? O?U� O?U�U?O�U� O?O�U�U� O�O�O�O�U? U?O�U?O? U�O?O�O�O? U�U� U�O?O�U�U�A�U�O� O?U� O?U� O?U�O�U�O? U�U�U�O?. O?O�U?O?O� U�O?O� O?O�O�O?O�O�U?O�O�U?O�U� O�O� U�U� O�O? U�U?A�U�U�O?. O�U? U�U?A�U?U?U?O? O?O�O�O?O�O�U?O�O�U?U?O? U?U� U?O�U?U� O�O� O?O� U�O?U�U? U�U�O�U�O? U�U?A�U�U�O? U? O?U� O?O�O�O?U? U?U?U?U?U?A�U�O�U? O?U� U?O�U?U� U? O?O�U?O�U?O?A�U�O�U? U�O?O�U�U?O�U�U? O�O? O?U� U?O�U?U� U�U?A�U?O�O?O�O?O?O? U�U� O?O� U?O�U�O? O?O�O�O?U? U�O�U?O� O?U�U?O?U? U�O?U� O�O?O?O� O?O� O�O�U�U? U�U� O?O�U?O? O?U�O�U?U� O?O� U�O�U?O� O?U�U?O?U?O? O?U� O�U?O�O? U�U�A�O?U�O�U� U�O�U?O� O�U?U�U? O�O� U�U?O? O?O�O�O?U? U�O�O?. U? O?U� O�O�U? O?O�O�O?U? O?U�O�U�O?A�U�O�U? O?O�O?U�O?U� O�O? U?U� U?O�U?U�O? O?O�U?O? O?U� U�O�U?U�A�U�O�U? U�O�O?U�U? U�O?U�O�U?U? O�O? U�U� U�O?U� U?O�O?O�O�O?.

O�U? U�U�U�U�U?U� U�U?A�U?U?U?O? U�U� O?O�O�O?O�O�U?O�O�U?U? U?O?U�U? U�O�U�O?U?O? O?O�O?U� O?U� U?U� U�U?U�U?U� O�O�O�O? O?O� U�O?U�O�U? O?O�O�O?O�O�U? U�U� U�U?U�U?U� O?O� O?U� O?U�U� U?O�U?O?U� O�O?O?. U?O?U�U? O?U� U�O?U�O� O?O� U�O?U� O?O� U�O?U�O�U? O?O�O�O?O�O� O�O�U?O?O�U�U� O�O?O? U? U�U?U� U�U?U�U?U� U�O?O�O�O? O?U?U?O�U? O�O� O?O�U�U�U?A�O?O�O?O?O� O?O� O�O�U�U? U�U� O?O�U?O?O� O?O� O?O�O�O?U? U�O?U�O? U�U� O?U� O�O� O?O�O�O?O�O�O?U�U�U? U�U?A�U�O�U�O?O? O�U?U� U�U?U�U?U� U�O�U�O?U?O? U?O�U?O?U� O�O� O?U?O� O?U?O�U� U�U?A�O?O�O? U? O?U�O�O? U�U?A�U�U�O? O?O� U�U?U�U?U�U? U�O?O�O�O? O�O� O?O� O?O�O�O?U? O�U?O? O?U?U�O�O�U�O?. O�U?U� U�U?U�U?U� U�O?O�O�O? O?O� O�U?U� O�O�U�O? O�U?O? U�O�U�O?U?O? U�U?A�U?O�O?O?O? O?U�O�O?O�O�U?U� O?O�O? O?U� U�U?U�U?U� U�O�O?O? O?O�U�U?A�U?O�O?O? U? O?O� U?O�U�O? U�O�O� O�U? O?U�O?O?U� O�U?U� U�O�U�U� O?U?O?U� U�U?U�U?U� O�O?O?. O�U? U�U?A�O�U?O�U�O? O?U?U?U?O? U�U� U?U� U�O?U� U�U?U� U�O?U�O�U? U�O�U�U�U? U�O?O�O�O?.

O�U�O� U�O�U�O? U�U�U� O?U?U?O�U? U�U� O?O�U?O?O� O?O� O?U�O�O?U� O?O� U?U?U�O?U?U?O�U� U?U?O? O�O? O�U?O? U�O�O�O� U�U?A�U�U�O?O? U? O?O�U?O? U�O?U�U?O�O?O�U?U� U�O?U�O? U�O?O�U?U�A�U? O�U? O?O�O?O?O? O?O�O� U�O?O�U?U?O?U?U� O�O�U?O� O�O?O?. O�U? O?U�O�U�U? O�O? U�O?O�U?U?O?U?U� O�O�U?O� O�O�U? U�U?A�O?U�O? U�U� U�U?A�O�U?O�U�O? O?U� O?U�O�O?U� U?U?O?O�O� U? U�U?O?O?O�O� O?U?O�O?O�O?O?. U?U?O? O�O? O?O�U?O?O�O? O�U?U�O�O�U?U� O?O�U?O? U�O�O?O?U?U� U�O?U? O?O�O?O? U�U� O?U� O�U?U� U�O?O�U�U� U�U?A�A�U?O�O?O�O?O?. O�U?U�O�O�U?U� O?O� O�O?O�U�U�A�U? U?O�U?O?O�U?O? O�O? O?O?O�U� O?U�O�O�O� U�U?A�U?U?U?O? U�U� U�U?O?O?U�O? U?U�O� U?O?U?U�U�A�O�U? O?O�O�U? U?O�O�U? O?U� O�O�U?O?U� O�O?O?. O?U� O�U?U� U�O?U�U? U�U� O�O�U� O�O� U?U?O?O�O� O?O� U�O?O� U�U?A�U?U?O�O? U? U�U?O?O?O�O� O�O� O�U?O�O?U? O?U�U�U?O?U?[5] O�O? O?U�. O?U�U?U� O�U? O?O�O�U? O�U?U� O�O�U? O�U?U� O�O?O? U�U�O? U?U?U?U�O?U� O?O� U?U?O?O�O� O�O�U?O� O?O�O�O? U? U�U?A�O?U?O�U�O? O?O� U�O� O?O�U� O?U?U?U?O? U? O�O? O�U?O? O?U?O�O? U�U�O?O� U?U�U? U�U?O?O?O�O� O�U?U� U�O�O�U�O� O�O� U�U�U?A�O?U?O�U�O? O?U�U�O? U? O?U� O?U�O�U?U� U?U?O?O�O� U�U?O�U�A�O?O� O�O? U�U?O?O?O�O� O�O?O?.

O?O?O? O�O? O�U?U�O�O�U?U� U?U?O?O�O� O?O�U�O? U?O�U�U�U?U? O?O� U�O?O?A�U�O� O?O� O�U?U� O�O?O�O? O�O?O?U?O�O� O?U?O? U�U� U?U?O?O�O� O�O? U�U?O?O?O�O� O?O�O?O� O�O?O?. O?O� U�O�U� O?U?O?O?U� O?O�O�U? U�O?U?U�O�U?U� O?U� O�U?O�O? O�O?U? O?U� O?U?O�O? O�O? U�U?O?O?O�O� U?O�O?O�O�O?U�O? U? O?O� O�O?O�O? O?O�O?O?U� U�U?O?O?O�O� U�O?O?O? O?U� U?U?O?O�O� O?O?U�U?O? U�O�O?U�O?.

O?O�U?O?O� O�U?U� O?O�U?O� U�U� U�O?U�O� O?O� U?U?O?O�O� O�O�U?O� O?O�O�O? O�O� O�O? U�U?A�U�U�O? U? O�O? U?O�U?U� A�DifferenceA� O�O?O?U?O�O?U� U�U?A�U�U�O?O? U�U� O?O� O?O?O�U� U?O�O�U�O?U� O?U� U�U�O�U� O�U?O�O? O?U�U?O? U�U?A�O?U?O? O�U�O� U�O?U�O�U? U�O?U?O�U?O?U? O?O�O�O? U? O?O�O�U? U?U�U�U?O?U� U�O?U�O� O?O�U?O? O�O?U�O�U� O�O? U�O?U� U�U?O?O?O�O�U? O�O?O?U?O�O?U� U�O�O?. O�U? O?O� O�U?U�O�O� O�O? U�U�O�U� U?O�O?U?U�O? O?O�O�O?O�O�O?U�U�U? U�U� U?U?O?A�O?O� U?U?O?U� O?O? O�O?O?U?O�O?U� U�O�O?U� O�O?O?. O�U�O� O?O�U?O?O� O?O� O?U?U� O�O�U� U�U?A�U?U?U?O? U�U� U�O?U�O� O?O� U�U?O?O?O�O� U�U?O? U?O�U?O? U�O?O�O�O?O� O?U� O?O?O�O�O?U? O�U? U�O?O?U�O? O�O?O? U�U� U�U?O?U? O?U� U�O�U� O�O�U?O� U�O?U�O� U?O�U?O? U�O?O�O�O?O? O?U�U�U� U�U�U� U�U?O? O?O� O?O�O� U? O?O� U�O?O�U�U�A�U�O�U? O�U�U�U? U�O� O?O�O� O�O?U?O�U� U�U?A�O�U?O?O?O? U? U�O� U�U� O�O? O�U?U� U�O?O�U?U?O?U?U� O�O?O? U? O?U?U�U�U? O�O?O? O�O? O�O�U?O� U�O?U�O� O?O� U�U�O�U�O? U�U� U?U?O?O�O�U? U? U�U� U�U?O?O?O�O�U?. O�O? U�O?O� O?O�U?O?O� O?U�U�U� O?O� O?U�O�U� O�O�O�O� O?O?U�O�O� O�O?O? O?U� U?O?U?U�U�A�U? O?U�U�U� O�U�U�U?U� O�O�O�O� U�U?O?O? U�O?U�O�U? O�U?O? O�O� U?U?O?O� U�U?A�U�U�O?O? U?O?U�U? O?U� U?O?U?U�U�A�U? O?U�O�U?O? U�U?O�U� O�U?U� O?U?.

O�O�U� O?O� O?U?O�U� O?U� U?U?O?A�O?U�U?U�U� O�O�O�O�U� O?O?U�O? O�U?O� O?O�U?O�U�U?U� O�O? O?U?O?U?O�U� O?O�U?O?O� O?U� U�U?O�U?O? O?U�O� O�U�O�U� U?U?O?U� O�U�O�O� U�U?O�U� U�U�U?U�O? U�U�O? U?O�O�U?U� U?O?U?O? U�U?A�O?U?O?:

U?O�O�U?U� O�U?U� O�U?U� O�O?O? U�U� O�U�O�O� O?O� U?U?O?U� O?U�O� O�U�O�U�O? U�U?A�O�U?O�U�O? O?U?U?U?O? U�U� O�U? O�U?O? O�U� O�O?O? U? U�O� O?U�U�U� O�O? O�U? U�O?O?O? O�U� U�U?O?O?. U?O?U�U? U�U?A�O�U?O�U�O? O�U?O?O? O�O� O?U� O�U?O�O? U�U�U?U�U? O�O�O?O? U�U�O?. O?U� O�U?U� U�O?U�O� U�U� U�U?A�O�U?O�U�O? O�U?O? O�O� O?U� U�O�O�U�U� U?O�O�O?U?O? O�O?O� U�U�O?O�O? U�U�O? U? O?U?U?U?O? U�U� O�O? U�U�U?O?U? O�O�O? U�O�U�U� O�O?O�U?U�O? O�O?O?.

U?O�O�U?U� O?U?U� O�U?U� O�O?O? U�U� U�U�O�U?O� O?O� U?U?O?U� O?U�O� O�U�O�U�O? U�U?A�O�U?O�U�O? U�O?O�U�U� U?O�O?O? U?O�U?O? O�O� U�O�O�O� U�U�O? U? O?U?U?U?O? U�U�U�a�?U�U?O? O?O�U�U? O�U� O�O?O?. O?U�O�O?O�O�U?U� O?U�O� O�U�O�U� U?U?O?U� O�U�O�O� U�U?O? O?U� O?U�U?O�U� U?U�U? O�O? U�U?O�U� O�U?U� U�U�U�a�?U�U?O? O�O?O?. O?O� O�U?U� U�O?U�O� O�U�O�O� O?O?O? O?U� O?O�O�O?O?U�A�O?O�O?U? O�U?O? O?O?U�O? O?U� O�U?U� U�O?U�O� U�U� O�U? O?U�O� O�U�O�U� O?U?O?U� O�U?O? O�O� O�O�O?O�O? U�O�O?U� O�O?O? O?O� U?O�U?O? O�U� O?O� O?U?U?O�O�U� O�O� U�U?O? O�O�O?O�O? U�O�O?U� O?O�O?O?. O�U?U� U�U�O�U� U�U?O?U? O�O?O? U�U� O?O�O�O?O� O�O? O?U� O?O� O?U�U?O�U� O�O�O?O�O? U?O�U?O? O�U?O? O?U� U?O?U?U�U� U?O�U?O? O?O�U�U?U�U? O?U?U?O�O�U� U?O�O? U�O�O?U� O�O?O?. O�U?U�O�O� O�U�O�O� O?U� O?O�U�U� O?O�U�U?U�U? O�O?O?.

O?U�O�O?O�O�U?U� O�U�O�O� O?O� U?U?O?U� O?U�O� O�U�O�U�O? U?O� O�U?O? O�O� U?U�U? O�O? U�U�U� O?O�U?O� U�O�O?U� O�O?O? U? U�U�U� U�U?O? O�O� O�U� O?O�U�O?O?U� O�O?O? U? U?O� O�U?O? O�O� O?O�U?O?U�A�O�U? O�O?O� O?O�U?O?U� O?U� O�O?O�O? O?U?O�O?U� O�O?O?. O�U?O� O?O�O�U?O� U?O�U�U�U?U? O�O�U�O?U� O?U�O�U� O�U�O�O� O�O� O?O� U�O?O� O?U?U?O�U?U�O? U�O?O� O?U?U�O? U�O?O�U? O�O?O? U�U� U�O�U�O?U?O? O?O�O?O?U� O�O?O?. O?O� O�U?U� U�O?U�O� O�U�O�O� O�U?O? O�O� O�O? O�U�O? O?O?U�U?O�U� O�O?O� U�O�O? U? U?U?O? U�U� O�O?O�U?U�O? O�O?O?. O?U�O�O?O�O�U?U� U�O�U?O� O?U�O�O�O?U� O?O? U? O�U? O�O� O?U� O?O�O� O?U?U?O�O?U�O?. O�U?U� U�U�O�U� U�U?O?U? O�O?O? U�U� O?U� O?U� A�U?O�O?O? O?O� U�O�O�O?A� U�U?A�U?U?U?U�O?. O�U?U� U�U�O�U� U�U?O?U? O�O?O? U�U� O?O� O�O?U�O� O?U� U�O?O�U�U�A�O?U�O�O?U?O? O?U� O?U?U?U� O?O�O�O?O�O�U?O�O�U?U? U�U?A�O?U?O�U� O?U� O?U� O�O?U?O?O? U? O?O� O�U�U?U�O? O�U?U� U�U�O�U� U�U?O?U? O�O?O? U�U� O�O? O?U� O?U� O?U�U?O�U� U�O?O�U?U?O?U?U� O�O�U?O� U?O�O? O?O?.

O�U?U� U�O?O� O�O� O?O�O�U� U�U?A�U�U�U?U� U? U�U?A�U?U?U?U?U� U�U� U�O?O� O�U?U� U�U?A�O?U?O�U�O? O?O�O?O? O?O�O?O?. U?O?U�U? O�U�O�O� O�U?O? O�O� U?U�U? O�O? O�O?O�O�U? O?O?U�U?U� O?U�U�O?U� O?O�U?O�U� U�O�O?U� U�U?A�O?O�U�O? U? O?U�O�U� U�O�O?U�O? O�U� U�O?O?U�O?. O�U?U� O�O� U�U?O? U�U?a�?O?U?O�U� A�U�O�O�O? O?O� U?O�O?O?A� U?U?O?. O?O� O�U?U� O�O�U�O? O�U�O�O� O?O�O�O?O�O�O?U�U�U? U�O�O?U� O�O?O? U? O�O? U�O?O�U�U� U?O�O�O?O� O�U?O?U� O�O?O? U? O?U� U�O?U�O�U? O?U�U?O? O?O�U?O�U�U? U?U�U� U?O�U�U�U?U? U�O?O�U�U� O�O?U?O?U� O�O?O?. U?O?U�U? O�O? U?U�U� O?U�U?U�U? U�O�O?U� O�O? O�U?U� U�O?O�U�U�O? U?O�O�O?O� O�U?O?U� O�O?O?.

O�U�O?O?U� O?O� O�U?U� O�O�U�O? O?U� O�U?U� U�O?U?O�U� U�U?A�O�O?U?U� U�U� O�U�O�O� O?O�O�O? O?U� U?U� U�O?O�U�U�A�U? U�O�U�U�O�U� O?O?U?U�U? O�O?O�O�U� U�U?A�U�U�O? U? U�U?O?U? U�U� U�U?A�U?U?U?O? O?O� U?O�U�O? U�U� U?U� O?U�U?O? O?O�U?O�U�U? O?U� U�O?U�O�U? U?O�U�O?U? U�U�U�U�O? O?U�U�U� U?U� O?O?U�U?O? O�O?O?. U?U?O?U�O�U� U�U�O�U?O� O?O� O�U�U?U�O? U?U� O?O?U�U?O? O�O?O�U�U�a�?O�U? O�O?O? U�U� O?U�U�O� U�O?O�U�U�A�O�U? O?O?U?U�U? O�O� U�O�O�O� U�U?A�U�U�O? U? U?O� O�O? O?U� U?O�O�O?O� U�U�U?A�U?O�O�O�O?.

O?O� U�U�O�U?O? O?O�O? O?U� U�O?O�U?U� O?O�U?O?U� O�O?O� O?O�U?O?U� O?U?O?U� O�U�O�O� O?O�U�U?A�U?O�O?U?U�. O�U?U� U�O?O� U?U�U� O�O�U�O�U�U? U�O?O�U�U�A�U�O� O�O� O?U� U�O� U�U?A�U�U�O�U?O�U�O?O? U? U�U?A�O?U?O�U�O? U?U�U? O�O? U�O?O�U?O�O? U�O?O?U? U�O� O?O�O?O? U�U� O?O� U�O?U�O�U? O?U� O�U�O�O� O?O�O�U?U? O�O?O? U�U� O?U� U�O?U�O�U? U?O�U�O?U? U�U�U�U� O�O? O�U�O?O�U� O?U?O?U� U?O� U?O�O�O?O� U?O�O�O?O?U� O�O?O? U? O?O?O?U?U� O?U� U�U�U?U�U�a�?O�U? O�O? U?U� O�O?O� O?O?U� O�O?O?.

U�O?O�U?U�A�U? O?U?U� U�U� O�U�O�O� O�O� U?U�U? O�O? O�O?O�O�U? U�O�O?U� O?O� U�O?O� U�U?A�U?U?O�O?O? U?U�U�U? U?O?O?a�?U�O?O�U�U?O?O?U? O�O? U�O?U� O�O?O?. O�U?O� O?U� U?O�O�U�A�O�U? O�O? O?O�O�U?O�O? O�U? U�U� U�O�O?O? O?U?O�O?U� O?O? O?U�U?O�U?U�O? O�U?U� U�O?O� O?O�U?O? O?O� O�U�O�O� U�O�O�O?U�O? O?U?O?O?O�U? O?O�O?O?U� O?O�O?O?. O�U�O� U�U�U�U�O�U� U�U� U?U?O?U� O?O?O? O�O? O?O�O� U?O�O�O?O� U�U�U?A�O�U?O? U? O?O?U�U?O?U? O�O?O�U�U�A�O�U? O?U?O? U�U?O?O?.

U?U?a�?U�U?O?O?

 1. ۱٫ O?O�O� O?O�O�U?O�O?O? O� ۶۱۵٫
 2. ۲٫ U?U?U�O?U?U? O?U�U� O?U�U�O�U�U?O? (1997-1905 U�).
 3. ۳٫ O�U?O?U?U�O?U?U?.
 4. ۴٫ O?O�O?U?U�O?U?U?.
 5. ۵٫ O?U� U�O?U�O�U? O�U?U�O�O�U?U�U? O?U�.

U�U�O�O?O? U? U�O?O�O�

O?U�U�U? O?U?O�O�O?U?O? O?U?O� O�U?O?O?U�O�U�. (۱۳۷۴). O?O�O� O?O�O�U?O�O?. O?O?O�O�U?O� U�U�O�U? U�O�O?U�. O?U�O�O�U�: O�U�U?O�U?.

O�O?O?O�O�O?O�U�O? U?U�. (۱۳۸۹). O?O?U�O�U?U? O?O� O?O�U?O?O�. O?O�O�U�U� U?U?U?O� O�U?U�O�U�U?. O?U�O�O�U�: U�O�U�O?.

O�O�U�O?U?O? O?O�O?U�. (۱۳۷۰). O?O�O�O?O�O� U? O?O�U?U?U� U�O?U�. O?U�O�O�U�: U�O�U�O?.

Derrida, Jacques. (1987). The Postcard. translated: Alan Bass. Chicago: The University of Chicago.

Derrida, Jacques. (2002). Writing and Difference. translated: Alan Bass. Chicago: The University of Chicago.

اخبار مرتبط

نظرات

Comments are closed.