رفتن به بالا

نشریه فرهنگی هنری درنگ

تعداد اخبار امروز : 5 خبر


  • دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • الإثنين ۶ رمضان ۱۴۳۹
  • 2018 Monday 21 May
  • شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶ - ۰۱:۰۷
  • کد خبر : 795
  • مشاهده : 3 بازدید
  • یادداشت
  • چاپ خبر : U�O?O?U?O? U�U?U�U?O�U?U? O�O? O?U?U?U� O�U�U�U? U�U?a�?U?U?U?O?
U�U�U� O�O? O�U?O?U�O�U�U� O�O?O?U�O�O?

U�O?O?U?O? U�U?U�U?O�U?U? O�O? O?U?U?U� O�U�U�U? U�U?a�?U?U?U?O?

O�U�U?O�O? O?U� O?U�U�O�U?U? O�O� U�U� U�O?U? U�U? O?U�O? O?U�U�O�U?U? O�O� U�U� O�O? O�O�U?U� O?U? O?O� O?O?O� O?O� U?U� U�O�U�U?O?U�O? O?O�U�U?U� O�U?U? U?U� O?U?O? O?O?O�O? O?U� O�U? U�O?O?U?U� O?U?O?U�O?. O?U�U�O� U?U� O�O�U?a�?U�O�U? O?U?U?O�U? U�U?a�?O?U�U�O?. O�U�O� U�U� O�O? O?U�O�U�U? U�U?a�?U?U?U?U� U�U� U?U� O�U?O�U� O?U?O? U? U?U� O?O?O?U?O�U� U?O�O�U�O�U?U?U� U? O?U?U?U�. U�O� U?U? O?O�O?O?U� O�U?U� O�O� U?U?O? U�U?a�?U�O�O?U?U�. […]

O�U�U?O�O? O?U� O?U�U�O�U?U? O�O� U�U� U�O?U? U�U? O?U�O?

O?U�U�O�U?U? O�O� U�U� O�O? O�O�U?U� O?U? O?O� O?O?O� O?O� U?U� U�O�U�U?O?U�O? O?O�U�U?U� O�U?U? U?U� O?U?O? O?O?O�O? O?U� O�U? U�O?O?U?U� O?U?O?U�O?. O?U�U�O� U?U� O�O�U?a�?U�O�U? O?U?U?O�U? U�U?a�?O?U�U�O?. O�U�O� U�U� O�O? O?U�O�U�U? U�U?a�?U?U?U?U� U�U� U?U� O�U?O�U� O?U?O? U? U?U� O?O?O?U?O�U� U?O�O�U�O�U?U?U� U? O?U?U?U�. U�O� U?U? O?O�O?O?U� O�U?U� O�O� U?U?O? U�U?a�?U�O�O?U?U�. U�U?O? O?U?U?O�U? U�O?O�O?O?U?U�. O�U?U� O�U?O�U� O�O� U�U� O�O? U�U?U�U� O?O�O?O�O� U�U?a�?O?U?O�O?U� O?U� O?O?U?O�O�U�U?U�

U�U� O�O? U�O�U�U�a�?U?U? O?U?O?U� U�U� O?U�O� O?U�U?U? U�U?a�?O?U�O? O?O�U?O? U�O?O�O?O? O�O�O?U?U? O?O�O? O?U?O? U? O�O�O?O�O� U�U?a�?U?U?O?O? O?O� O?O�O� U�U?a�?O?O? O�U?U? O�O�O?U?U? U�U?a�?U?U?O?: A�O?O?U�O? O�U?U� U�U�O?U?U� O�O�…A�. O�O�U�O� O?U�U� O�U?U� U�O�U� O?U? O?O?O�O� U?U?O�U�O�O? O?O?O?U?O�U?O? O?U�O? A�U�O�U�O�A� U�U?a�?U?O?O?. O�O? O�O�U?U? U�U� U�U�O�O?U�O?O? O�O� O�U?U? O?U?O�O?U�U?O�O�U?a�?O�O? U�U?a�?O?U�O?U? U�U� O?U�U�a�?U�O�U? U�U?U�U� O?U�U?O�O�O? O�O� U�U�O?U�O? U?O�U?U?U�.

O?O�U?O? O?U?O?. U?U� O�O?U?O�U� O?O�U?O? O?O� O?U?O? O?U? O?O�O?O? U?O�U�O� O�U?O� O?U? O?O�U�U?U� O?U?U?O�U? O�O? U?O�O?O� U�U� U�O? O?U�U�O? O?O�O?U? U�U� U�U�U?a�?O?U?O?. O�U?U� O�O?U?O�U� O?O�U?O? O?O� O?U? O?O�O?O?

U�O?U�O�U? O?U?U?U� O�U�U�U? O�U?O?U�a�?O�U?U? U�O� O�O?O?O� U�O?U�O�U?U? U�U� O?O�O�U?O� O?O� U�O?U?O? O?U?O? O�O? U?U?O? U?O�U� O�O� U�U?O� O�U?O�U�O? U�O�O?. O?U� O?O�U� O�O? U�O�U?O? U�U?a�?U?O�O�O? U? O�U�O?O?O�O� O?O�O�U? U�U?O?O?U�a�?U�O� U? O?O�O�U�U�a�?U�O� U? O�O?O?O�O� O?O�U?U?O? U�U?a�?U�U�O? U�U� O?O�U?U� O�U�U�U? O?O� O?O� O?O?O� O?U� O?U�U� O?O?O� O�U?O�O�U� O?U�U�U�O�U� O?U�U?U� O�O?O? U�U� U�O?U?O�U� O�O? U�O?U? U�O?U�O�U?O? O?O�U�U� O�O�U�U? U�O�O?. U�O�O�U� U? O�O�U?U� O?U?U?U� O�U�U�U? O?U�O?U?U? O?O� U�O�O�U?U� U�O?U?O?. O�U? O?U� O�O?U� U�U?O�U?O? O�U?U� O�U?O?U?O�O� O?U?O?O� O?O� O?O?O? O�O? O�U?U� U�O�U?U� O?U� O?U� U�O�U?U� O�O�U�U? U�U�U?a�?O?O? U�U� O�O? U?O? O�U? U�O�O�O� O?O�O�O�O�U� U? U�U?O?O�O�U� O�U?O�U� O?U?U�O?. O�U? U�U?O�O�a�?O?O� O�O? O?U� O?U?O?O? U�U� U�U?O�O?U? O?U� O�U�U�U� O?O�O?O?U� O?O�O?O?. O�U? O�U?O? O�U�U�U�a�?U?U? O?O? U�U� O�U�O? U?O�U?O? O?O�O�U? U�U�U?O�U� O�U�U?O�O� O?U� O�O? U�O�U?O? O�U�U�O�U�a�?U?O�U?O� U�O?U?O?. O�O�U�O� U�U� O?O?O�O� O?U� U�O�U? U�U?O�O� U?O�U? U�O?O?O?U� U? O�O�U?a�?U�O� O?O?U� O?O?U� U? O?O?O�a�?U�O� U? O?O�O�U�U�a�?U�O� O?U� O?O�O?O�O� O?U�O?U� U? O?U� O�O?O? U�O?U?U?U� O?O� U�O�O?U�a�?O?O?O�O? O?O�O�U? U�U�U?O?U� O?O�U�U?O?U�O? U�U?a�?O?U?O�U� O�O?O?O�O? U�U?O�O�O� O�U�U�U? U? O?U�O?U?U?a�?O�O? O�O� O?U�O�U?O? U? O�U�U?O? O?O�O?O? U�U� O?O?U?O�U� U�O?U�O�U? O�U�U�U? O?U� O�U�O?O�O?U� U�O�O?U� U? O?O� O�U?O�U�U� U?O?U?O?. O?O�O�U? U�U�U?U� U�O?U?U? O?U?O?O?O�U� U�O?O?U?U� U?U�U? U�O?O?U�O? O?O�O�U? O?O?U?O� O?U� U�U�O�O? O�U�U�U? U? U�U� O?U?O?O?U? O�U?U?U�a�?O?O�O?a�?O?O� U? U�O?O?U?U�a�?O?O� U? O�U�U?U�U?a�?O?O� O�O? U�O?O?U?O? U�U?U�U?O�U?U?. O?O� U�O�U? O?U?U?U� O�U�U�U? U�O� U�U� U�U�U?a�?O?O�U�O?O?O? U?U�U�U?O? U�U� U�U?U�U?O�U?U? O�O? O?O�U�a�?U�O�U? O?O?U?O�O� O?U?O� U?O�O� O?O�O� U? O�U?U?U� U�U�U?O?U?U? O?U?U?U� O�U�U�U? O?U?O?U� O�O?O?. U?U?O? O�O? O?O�O?O�U? U? U�O?U� O�O? O?O?U�O?. O�U? O?O� O�U�U�U? O?U�O�U�U�a�?U?U? O�O� O?U?O�U? U�O�O?U� O�O?O?O� O?U�O�U�U�a�?U?U? U�U� U�U?a�?O?U?O�U�O? O?O�O�U? O?U�O�O�O? O?O�O?O� U?U?O?U�a�?U?U?O� O?U?O�O�U� U�O� U�U�O?U�a�?U�O�U? U?O�O�U?O�U�U? O?O�O?O?U� O?O�O?O?. O?U?O?O�O� U�O� O?O� U�O?O?U?O? U�U?U�U?O�U?U? O?U� U?O�O?O�U� O�O�U? O?O?U� O?O�O?O�O�U� O?U?U?U� O�U�U�U? O?O� U?U� O?O�O� U?O�U?U?O?U? U�U�O�U�a�?O�U�U?U?O? O?U� O�O�O�O�U�a�?U?U? O?U�O� U�O?O?U� O?O? O�O? U�O�O�U?O�O?O�U�U? U�U� O?O� O?U�U� U�U?O?U� O?U�O?U?U?O? U�O�O? U�O?O�O�O? U?U�O� O?U� O?U�U?O�U� U�O�O�U?U�a�?O�U?O�U� U�O?O�U?U? O?U?O?. O�U�O� U?U�O?O�U� O�O� U�U�U?a�?O?U?O�U� O?O� U�O?U?O�U� O�O?O�O�U� U�O�O?. O�O�U? O�U�U�U? U�U� O?O?O? O?U�O�U? O?U?a�?U?O�U?O�U�U? O�O�O�U? O?O?. U?O�U?U� O?U�O� U�U?U�U?O�U?U? O?O�O�U? O�U?U?U�U? U�U� O?O�O�U? U�O� O?U�U�O� U�U?O�U?O? U?U?O?a�?U?U?U? O?U?O? U�O?U?O� U?O�O?O? O�O� O?O?O?. O�O�U� U�U�O?a�? U? U�O�U? O�O� U�O?O?U?O? U�O�O? U? O?U�U�U�O�U� O�O?U�O? O�O? O�U?O�U�O? O?O�O�O? U�U� O?U?U?O� U�O�O�U�a�?U?U? U�O?U?O? U�U� U�O?U�O� O�O� O�U�O� U�U�U?U� U? O?U?O�O�O�U?U� U�U�U�a�?U�U?O? U�U�O�U�a�?O�U?O�U? U?U?O? O?O�U?O? U�U� U�O� U�U�O?O?O�O? U�O?U?O?U?U�.

O�U?U� O?O�O�U�O�U� O�O?O?. U?U�O?U? O�O? O�O�U�U� U�O?O?U?O? U�U?U�U?O�U?U? O?U� U�U�O�O�U� U�O�U?U� O�U�O�U�U? U? U�O�U�O? O?U?O�O? O?U?O�U?U� O?U�O?U?U� O?U?O�U�U? O?O? U? U�U?O�U? O?O�O? O?U�O�O�U� U?O�O� O�O� U�O�U�U?O?O?O� U�O�O?U� O?U?O? O?O� U�O� O�O� O?U� O�U?U� U�O?U?O�U� O?O�O?O�U�O? U�U� O?O�O�U? U�O?U�O�a�?U�O� O?O�U?O? U�O?U? U�O?O?U� O?O�U�U? O?U�O�U�U�O?. U�O?U�O�U? O�U�U�U? O?O�O�U? U�U�U?O?U� O�U?U? O?O?O? O�O?O?U?O�O? O�U?O�O�U� O�U?O�U�O? U�O�U�O?. U?O? O?O�O�U? O?U�O?U?U� O�U?U� U�O?U� O?O�U�U?U� U?O�U?O?U?U� O?O� O?U?O�U�O�O? O�U?O? O�O� O�O? U�U?O�U� O�O�U?a�?U�O�U? U�U?U�U?O�U?U? O?U?O�U?U� O?U�O?U?U� U? O?U?O�O�O�U?U� O�O�U?a�?U�O�U? O�U?U?U� O?U?U?U� O�U�U�U? O?O�O?O? U? O?U�O�.

U?U�U? O�O? O?O�O?a�?O?O�U?U� U? O?O?U?O�O�O?O�U?U� U?O�O?O?U?O�U?a�?U�O� O�U?U� O�O?O? U�U� O?U? O?O� O�U?O?O? O?U?O?O�O�U� O�U�U?O? U�U�U? U? O?U� U?O�O? O?U?O�U?O�U? O?U?O?O? O�O? O�U�O�U� O�U?O?U�a�?O�O? O�O� O?U?O�O�U�O�U? O?U?O�O?U? O�O?O? O?O�O�U? O?U?. O?U?O?O?U? U�U� O�O? U�U�- U�U� O?O�U�U?U? O?U� O?O?O? O?O� U?U�O� O�U?O? U�O?U� O�O? U?U?O?O? U�O�O?O? O?U?O?U?a�?O�O?. U�U� O�O? O?O�O�U�O�U? O�U?O?O? U? O�O? O?O�U?O?a�?U�O�U? O�U?O?O? U�U?a�?O?O�O?U?O?. O�U?U� U�U?O? U?O�O?O?U?O�U? U�O�O?U� O�U?U�U? O?O�O? O�O?O?. O?U? U�U?a�?O�U?O�U�U? O?U?U?U?U? U�U� U�U� O?U�U�O?O� O?U?O?O?O? O?O�O?O?U� U�U�… U?O? O?O�U?O? U?U� U�U?O�U?O?U? O�O� O?U?U?U?U?O? O?O�O?O?O�U�U? O�O� O?U?U?U?U? U�U� O?U� O?O�O?O?O�U� O�O� U�O?O�U?O? U?U?O?. U?O� O�U?U�U�U� U?O�O�O� O?U� U?O�O? O?U?O�U?O�U? U?U� O?U?O�U�a�?U?U? O�O� U�U� O?U� O?U?O�U� O�O� U�U�U?a�?O?U?O? U�O�U�U� U?U?O?. U�U�U?a�?O?U?O? U?U?O? O?O�O�U? O�U?U�U�U� O?O� U?U� O?U?O�U� O?U?U?O� O�O? U?U� O?U?O�U� O?U?U?O� O?O?O�U?U? U�U?a�?U�U�U?. O?O?U�a�?U�O�U?U? O?U?O?U�a�?O�U�O? U�U� O�U?U� O?O?U�a�?U�O� O?O?O?O� O?U�U�a�?U�O� U? O?U�O�U?O? O?U?U?O�U? U?U?O?O� U�O�O?U�O?. U�U� U�O�U�O?U�a�?O�U� O?U�U�O� U? O?O� O�O�U? O?U?U?O�U? U�U� U?U?O?U�a�?O�U� U�U� U�O�O? U�O?U�a�?U�O�U?U? U�U� O?O�U�U� U�U?a�?O?U?U�O?O? O?O� U�U� O?O�U?U�O? U?U�U? O�O� O?U�O�U�O?O? O?U?O�O�U�O?O�O?U? O�O? O�O?O? O�U?O?O�O?U� O�O?O? U�U� O�U?O� U�O�O�O?O? U�O?U�U? O?U?O�U�U?a�?U�O�U? U�O?U� O?O?O? U?U?O?O? O?O�O? O�O� U�U?a�?U�U�U�O?.

U�U?O�U?O?O? O?O?U?O?U� O?U?U?U� O�U�U�U? O�O?O?. U?O? O?O�U?O? O?O�U?U? O?U�O? U? U�U?O�U� U�U�U? O�U?O?O? O�O�O? O?U? O?O�U?U? O�O� U�U?O�U� U�U�U?O? U?U�O� O?O�U?U? O�O� U�U?O�U� U�U�U? U�U� O�O? U�O�O� O?O�U?O? O?O? U�U� U�U�U?U� O?O?O? O�O�U�O� U�O�U�U� O?O�U?O�U�U? U?O�U�O?U?O? O�O� O?U?U?U?U? U�U� O?U� U�U� O�O? U�U?O�U� O�U?O?O? U?O�U�O?U?O? O�O?O? O�O? U�U?O�U� O?U?U?O�U? U�U?O?O?. O?O�O�U? O�U?U�U�U� O�U? O�U?O� O?U?U?O�U? U�U?O�U� U�U?a�?U�U�O?. O�U�O� U�U� U�U?O�U� O�U?O?U� O�O� O?O�O�U�. U�U?O�U�U? U�U� O�O? U�U�-U�U� O?O�U�U?U? O?O�U?O? U�U?a�?O?U?O?. O?O� O?U?U?U� O�U�U�U?O� O?O� U�O�U?U� O�U?O? U�O�U?U� U�O�O?O�U? U? O�O�U�U� U�U�O? O�U?O�O?U?O?U�a�?U�O� O?O� O�O�U�U� U�U�O? O�U?O�O?U?O?U�a�?U�O�U? U�U� O?O� O�O�U�U� O�U?O? O�O�U�U� U�O� U?O�U� O?O�O?O?O? O�O�U�U� U�U� O?O� O?U?U� O�U�O?U?U�U� O?U?O?O? O�O�U�U� O�U? O?O� O?U?O�U�U?U� O?O?U?O�O�U�U?U� U? O�O?U? O?O�O?a�?U�O�U? O?O?O�U? O?U?O? U�U� U?O?O� U? U�O�O?O�O? O?U�O?U� O?U?O?U�O? U? U�U� O�U?U�U? O?U?O?O?a�?O?O�U� O?O�O?O?U� U? O?U�U�O� U�U� U�O�O� O?U?O?O? O?O�O?O?U�O?. U�U� U�U?O�O? U?O�U?U�a�?O?O�U� O?U?O?U�O� O?U�U�O� U�U?a�?O?U?O?U�O? U�U� O?U?U?U� U?U� O?O�U?U�a�?U?U? O?O�U�O�U? O?O�O? O�O?O?. O�U�O� O?O?U?U� O?U� U�O�O� O�U?U�U�U� U�U?a�?U?U?U?U? O?O�U?U� O?U� O�U?O?O?O? O�U?U�U?a�?U�O� O�O� O?O�O?O�U�U? U�U?a�?U�U�O?. O?U�U�O�U?U? O�O� U�U� O�O? O�O�U?U� O?U? O?O� O?O?O� O?O� U?U� U�O�U�U?O?U�O? O?O�U�U?U� O�U?U? U?U� O?U?O? O?O?O�O? O?U� O�U? U�O?O?U?U� O?U?O?U�O?. O?U�U�O� U?U� O�O�U?a�?U�O�U? O?U?U?O�U? U�U?a�?O?U�U�O?. O�U�O� U�U� O�O? O?U�O�U�U? U�U?a�?U?U?U?U� U�U� U?U� O�U?O�U� O?U?O? U? U?U� O?O?O?U?O�U� U?O�O�U�O�U?U?U� U? O?U?U?U�. U�O� U?U? O?O�O?O?U� O�U?U� O�O� U?U?O? U�U?a�?U�O�O?U?U�. U�U?O? O?U?U?O�U? U�O?O�O?O?U?U�. O�U?U� O�U?O�U� O�O� U�U� O�O? U�U?U�U� O?O�O?O�O� U�U?a�?O?U?O�O?U� O?U� O?O?U?O�O�U�U?U�. U�U?O?U? U�U� U�U� O?O� O�U?U� O?U� O�O? O�U?O?U� U�U�U?O?U� O?U?O�U� U�U?a�?U�U�U� U�U� O�U?U� U�O�U?O�U? O�O?U?O�U� U�U?a�?O�U?O?O�O?. O?U�O� U?U�O� U�U�U?O? U�U� O?O�U� U?U?O?O? U�U� O?O�U� U?O?U�U? U�O� U?U� O�O?O? U?U� O�O?U?O?U?O? O�O? U�U?a�?O?O?. U�O� U�U� O?U�U?U�U� U?U� U�O�O?U?U� O�O? U�U?a�?O?O?. U�U� O�O? U?U?U� O?U�U�O�U�U? U? O�U�O�U� O�U?O?U� U�U� O?U?O�U?U� O�U�O�U� U�U?a�?O�U?O?U?U� U�U?a�?O?O?U� U�U� U?U� O�U?O�U� O?U?O?O?O� O?O�O�U�O? U�U� U�U?a�?O�U?O?U� O�U?O�O?O�U� U�U�U?U�U�O�U?O� U?U?O�U�O�O?U? O?U?O? U�U� U?U�O?U? U?O�U�U?U?a�?U�O� O�O? O�U?O�O�U� U�U?a�?O�U?O?U�O? U�O?U� U? U?O?O�U?U�a�?O?O�U� O�O� U�U?a�?U?O�O�O?O?U�O? O?U?O�U?U� U?O� U�U?a�?U?O�U?O�O?U�O?. U�U?O?U?a�?U�O�U?U? U�U� O?U?O�U?U� U�U?a�?U?O�O�O?O?U�O? O�O�O? U? U?O�O?a�?U�O�U?O?O�U� O?U?O? U�U� O�U?O�U�a�?U�O� U�U� O?U?O?. O�U?U� U?U?O�U�O�O? U�U?a�?O�U?O? O�U?U�U�O� O�O� U�U?a�?O�O�U?O? U?O� O�U�O? U�U?a�?U�O�O? U? U�U�O�O� O�U?O�O?O�U� O?O?O�O� U�U?a�?U�O�O?. U�U� U�U?a�?O�U?O?U� O?O�O�O? O�U? U�U?a�?O?U?O?U� U�O�U�O� O�U?O�U� U�O�U?U�U?U?O?U�U? O�O?O? U�U?a�?U?U?O?U� O�U?U� O�U�O? O?U� U�U?O?O?. U�U?a�?U?U?O? O?U?O�O? O�U�O?O? O�O� U?U?O?O� U�U�. U�U�U�a�?U�U?O? U�O�O�U? U�U� O?U?O?.

U�U� O�O? U�O�U�U�a�?U?U? O?U?O?U� U�U� O?U�O� O?U�U?U? U�U?a�?O?U�O? O?O�U?O? U�O?O�O?O? O�O�O?U?U? O?O�O? O?U?O? U? O�O�O?O�O� U�U?a�?U?U?O?O? O?O� O?O�O� U�U?a�?O?O? O�U?U? O�O�O?U?U? U�U?a�?U?U?O?: A� O?O?U�O? O�U?U� U�U�O?U?U� O�O�…A�. O�O�U�O� O?U�U� O�U?U� U�O�U� O?U? O?O?O�O� U?U?O�U�O�O? O?O?O?U?O�U?O? O?U�O? A�U�O�U�O�A� U�U?a�?U?O?O?.

O?O�U?O? O?U?O?. U?U� O�O?U?O�U� O?O�U?O? O?O� O?U?O? O?U? O?O�O?O? U?O�U�O� O�U?O� O?U? O?O�U�U?U� O?U?U?O�U? O�O? U?O�O?O� U�U� U�O? O?U�U�O? O?O�O?U? U�U� U�U�U?a�?O?U?O?. O�U?U� O�O?U?O�U� O?O�U?O? O?O� O?U? O?O�O?O?.

O?O� U�U�O�U� O?U�U?U� U?U?U?U?O� U�U?O?U?U�U? U? O?U?U�U�O� O?U?O?U� U? O?U?U?U� O�U�U�U? U�U� O?U� U�U?a�?O?O�O? O?U� O�U?U� O?O�O?O?O�U� U�U�. U?U?U�U� A�O�O?O? U? O?U?U?U�U�A� U�U� O?O� O?U?U�U�O� O�O�O?U?U?a�?O?U?O?U? O�U�O�O�U� U�O�O?U�O?O? O�U?O? O�U?U� U�O� U�U?a�?O�U?U?U� O?O?U?U�U?U�. U�U� O�U?O� U?U?U�U�U? O�O?O? U�O� O?U? U�U?a�?O?O�U�U?U� U�U� U?U?U�U� U�O� U�U?O?O?. O?O� O�U?U�U�U� U?U?U�U� O?O� O�O�U�O?U� O?U� O�U?O? O?O�O�O?U� O?O?U�. U?U?U�U� U?U?O�O?U�a�?O�U? O�O?O?. U?U?U�U� O?O�O�U? O�O?O?. U?U?U�U� O�U�O�U?O�O?O?. O�U�O� U?U?U�U� U�O� U�U?O?O?. U�U�O�U� U�U?U�O? O?U� O�O?O�O�U�U?U� U?U�O?O?O�U� U�U� U?U?O?U� O�O?U�O�U� U?U?U�U� O�U?U� O�O?O? U�U� O?U? O?U� U?O�U?U?U�a�?U�O� O�U?O?U�a�?U?U?O? U?U?U�U� U�U� O�U?O? O?U�O�O?U? O?O?U� O�U�O� O?O?U�a�?U�O� U�O�U� O�U?O�O?O�U� O�O�U? U�U�U?a�?O?U�U�O?. O?O?U�a�?U�O� U?U� O�U?O� O?U?U?O�U? O�O�U? U�U?a�?O?U�U�O?. U�U?a�?O�U?O�U�U� U?U� O?O�O?O?O�U� O?U?U?U?U�O? O?O�O?O?O�U� O�U?O?U� U? O?U?U?U� O�O�. O�U�O� O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? O?U?U?O�U? U�U?a�?O?U?O? U�U� O?U� U�O?O�U� O?U?U?O�U? U�O�O?U?O� O?U?O?. U�U?U� O?O�O�U? O�O? U�U?O?U�U?a�?O�O? U�U?a�?U?U?U?U?O? O�O? U�U?O�U?O�U�U?. O�O? O�U?U�U?a�?U�O� O?U?O?U�.

O�O�U�U� O?U?U?U� U?U� O?O�O? O?U?O?. U?U� O?O�O�O?U�O�U� U�U�U�U�a�?. O�O�U�O� O?O�O�O?U�O�U� O�U?U� O?O�O? O?U?O? U�U� O�O?U�U� O?U?U� U�O�U� O?U?U?U� O?U?O?. U�O?O�O?O�O�U�U� U? O�O?O�U� O�U?O?O? O?U?O? U? U?U� O?O�U�U�U�U? U�U� O?U?O? U�U� O?U?O?U� U?O�O�O?O?U� O?U?O?U�O? O?U�O�O�. O�U?U�U? U?O�U� U�U?a�?O?O? O?O� U?O�U?U?O? U? O?U�O?O?O�U� U�U?U� O�U?O�O?U?O? U�U?a�?O?O�O?U?O? U? O�U?U�U? O�O�U? U?O�U� U? O�U?O?U? O?U?O? U? O?U�O�O� O?U�O?U?U? U�U?a�?U�O�O?. U�U� O?O� O?U?U� O�U�O?U?U�U� U?U� O�O?O�U� O?O�O?O?U� U? U?U� O?O?O?U?O�U� U?O�O�U�O�U?U?U� U�U�U?U� O?U?U�U� O�O�U?O?U� O?U?O?U� U? O�U?U� O�O� U?O�U� U�O�O?U� O?U?O?U� O?U� O�O�O?U?U?. O?U�U�O?U?U?U�O�U?O? O�O�O?U?U? O?U?O? U? O�U?U� U?O�O�U�O�U?U?U� O�U?O�U� U?O�O? U�U?a�?U�O�O?. O�U?U� U�U� O�U?O�U?O? U?U?O? U�O�O?U� U�U?O?U?U�U? U�U� O?U?O?. U?O?U�U? U?O�U�O?O� O�U?O�U?O? U?U�O�U? U�U� U�U?a�?U?U?U?U�. O�U?U� O?O�O�O?U� O?O?U� O?O�O�U? U?O�O?U?O?U? U�U� O?O� O?U� O?U?O?U?U�. U�O� O?O� O�U?U�O? O?U�O?U?U? O?O�O�O?U?U�. O?O� O�U?U�U�O� O?U�O?U?U? O?O�O�O?U� O?O?U�. O?O� O�O?O?U?O�O?O? O�U?U� O?U�O?U?U? O?O�O�O?U� U�O?O?U�.

O?O�U?O? O�O? O?U�U?U? U�O�O� U�U?a�?U�O�O?U?. U�U?- U�U� O?O�U�U� O?U?O? U�U� O?O� U?U� O?O�U�O? O�O�O?U�a�?O?O�O?U? U�O�O� U�U?a�?U�O�O?U�. O?U� U�U?U�O? U�O�U� U�U�U�O?O? U�U�O?U? O?O�O?O�U?O�U� O?U?O?. O�O�O?U� O?U�O�O�U� O?U� O?O?O�U?O? U?U� O?O?O�U?O�O�U� O?O�O?O?U�O? U�U?a�?O?O�O�O?U�O? U? U�U� O?U�O�O� O�U?U?O? U�O�O�U?O�U� O?U?O?U� U? U?U�U?O? O?U? U�O�U� O?U?O?O?O� U�U�O�U�O?U�. U�O�O?O?U?U� O�U�U?U�U? U�U� U?O�U?O?U� U?U�U� O?U?U�U� O?U?O? U�U� U�U�U� O?U?U�O�U�O? O�O� O?O�O?O�O?O?U� U? U�U�U� O?U?U�O�U�O? O�O� U?O�O�O?O?U� O�U?U? O�O�U�U�U� O�O�U�U�. O�U?U� O�O� U?U?O?U� U�U� O?U� U?O�O�U�U� O�O� O?U?U?U?U�.

O?U�O�U?O?O� O?U?U?U� O?U�U� O?O�U�O�U? O?U�O� O?U?O?. O?U�U� O�U?U�U? O�U?O?U? U�U� O?U?O?. O�U?U�U�U� U�U?a�?U?U?U?U� O?U�U�O? O�O�O�U�O�O� O?U� U�U?U�O? O�O?O?. U�U� O?O�O�U? O?U?U?U� O�O�O�O? O?U?O?U� O?U� O?U�U?U� O�U?U�U�U� U?O�O�O� O�U?O� O?O� O�U?O�O?O�U� O?U? U�U?O� O?O?U?O� O?O�O?O?U�O? U�U� O�O�O�O? O�O?O? U�U�U?a�?U?O�O?O?U�. O�U?U� O�O? U�O?O� O�O?U�O�O?U? O?O�O�U? O�U? O�O�O�O?U?O? O?O�O?O?. O?O�O�U? U�U� U�U� O�U? O�O�O�O?U?O? O?O�O?O?. O�O�U�U�a�?O?O�U� O?U?O� U�U?U� O�O?O? U? U?O�U?O?O�O�U? O�O�U?O?U� U�O?O�O? U�O?O�O�O?. O�U�O� U�U� O?O�O�U�. U?O? U�O�O?U?O� U�U?a�?O?U?U� O?O� U�U? O?O�U�U?U? O?O�O�U? O?O�O?O?U� U?U� O�U?O�U� O�O? U?O�O�U�O�U?U?U� O?O?U�U?U?U� O?O?O? O?U� O?O?O?U? O?O?U�U�. O�O? U?O�U?O?U?O�U� U?O�O?U?O?U? U�U� U?O�U?O?U?O�U� O?O?O�U?U? O?U?O? U? U?U�U� O?O�U�U? O?O�O?O? U�O�O?U� U�U?a�?O?U�O?U�O? O?O�O�U? O?U�O�O?O�. O?O?U�U?U?U� O?U? O?O� O�U?O�O?U?O� O?O�O?O? O?U� U�O�U�a�?U�O�U? A�O�U?U�U?U�O?A� U? A�U�O�U?U?U�O�U�A�. O?U?O� U?O�U?O?U?O�U� U?O�O?U?O?U? U?U� O?U�U� O?O?O�U? O?U?O? U�U� O�U?O�U� U�U?a�?U?O�U?O�O?. U�U� O?O�O�U? U�O�O?O?U?U� O?O�O� O?O� O?U�O?U?U?a�?O�U� O�U?O�U� O�U?O�O?U?O� O?O?U�U?U?U� O�O� O?O?O?U?O?U�. O�U�O� O�O? O?U�O�O� U�U� O�U?U�U�O�O�U� U�O?U?O?U�O? U�U? O�U?O?U�. O?U� O?O� U�U� O�O� U?O�U?O?U�O?O� O?O�O?U�O? O�O�U?U? U�U� O�O�O? O?U?O� U�U?a�?U�U�U�O? U? U?O� O�O? O?U?U?U�U� O�O?O? U? O?U? O�U?O?O? O�O� O�O? O?O� O?O?O? U�U?a�?O?U?U�U?. U?O�O�U? U?U?O? O?U? O?O�O�U? U�U? O�U?U� O�O� O?O�O?O�O?O?U?. O�U?U� O?U� U�U� O?O�O? O?U? U�U?a�?O�U?O�O?. O�U?U�U�U� U?U�O�U�U? U�U?O?O?O? U?U�O�U�U? U�U?O?O?. U?U?O?U� U�U?a�?O?O�U�U� O�U?U� U�U?O?O?. U?U�O�U� U�U?O? O�O?O? U? U�U� O�O?O? U�U?U� O�O�O�O�U? O�O?U?O�O�O? U?U?U�U?U?O? O�O?O?. U?U� O�U?O�O?U� U�U?O�U� U�O�O? O�U?O? O?O� O?U�U�O� U?U�a�?U?U� U�O�O? U? U?U�U� U�O�O?U�O?. U?U�O?U? O�O? U?O�U?O?U?O�U� O?U?O�U?U� O?U�O?U�O? U�U�O�U� O?U�O�U?U? U�U� U�U�U� O�O� U?O�U?O?U� O?U?O? O?U�O? O?U� O?O� U? O�U?O�U� O�O� O?U� U�U� O?O�O?. O?O�U�a�?U�O� O?O?O? U�U� U?U?U�U� A�U�U?O�O�A� O�O� O?O�O�O?U� U? O?O�O? O?O� O?U?U?U� O?U?O?U�. O?O�O?O?U� U?U�O�U�a�?U�O�U? A�O�O�O� U�U?O?U?O�U?A� O�O� U�U?a�?U?O�U?O?U�. U�O?O?U?O?U� O?U� O?U?U�U�O� A�U�U?O�U?O�O�O�A� U?U� U?O�U?O?U?O�U� O�U?O�U� U?O�U?O?U? O?U?O?. O?U� O?U?U?U� U?U?O?U� O?O�U?U?U� O?O?U?U�U?U� U�U?O?U?U�U? U�U? O?O�O�U�O? O?U�O?U?U� O?O�O�U� U�U�O�U� O?U�O� O?U?O?. O�U?U�U? U?O�U� O?U?O? O?U� O?U?U?U� U?U?O? U�U� U�U?a�?O�U?O�U�U?O? O?U?U?U� U?U?O? U�O� O?O� U�U� U�O?O?U?U�. O�U? O?U� U�U� U�O�O? U? U?U?O? U�U� O�O� U�U?a�?O?U�O�O?U? O?U�O�U? U�U?U�U?O�U?U?. U?U?O?U� U�O?O�O�O? U�U?a�?O�U?O�U�U� O?U� O�O� U�U�U?a�?O?U?O�U�. U?U?O? U�U� U�U�O�U�U� U�U� O�U?O�U� O?O?U�U?U?U� O�O� O?U� O?U�O� O?O�O?U�. O�O�U� U�U� O?O? O?O?. O?O?U�O? U�O�O?U�. U?U�U? O�O? O?O?O�U�O�U? O?U?U?U� O?O�O?O�O�U� U�U�U?U� O�O?U?O�U�U� U�U� O�U�O?O?U� O�O�U�O� O?O?U?U� O�U?U� O�O?U?O�U� U�U?O?O?.

O�U?U�U�U� U�U� U�U?O?U?U�U? U�U?a�?O?O�U�U�O� U?U?O?O�O� O?O?U�O? U?U?O�U�U? O?O?U�O? U�U?U?O? U? O?U�O�U�O�O� U? U�U�U� O�U?U�U�O� U�U� O�U?U�O�O� U�U?a�?O?U?U�U?O? O�O� O?O?U� O�U?U�U�O� O�O� O�U?O?U� O?O� O�U?O?U� O?O?U�. U?U?O?U? O?O?U�. U�U?U�a�?U?U�O? U�U?O�O?U�O?U� U�O?U?O?U�. O?O�U?O? U�U?O?U?U�U? O�O� O?O?O�U�U?. U�U?O?U?U�U? O?O?O�U�U?O? U�U?O�O?U�O?U?U?a�? U�U� U�U?a�?O?O�U�U?. O?U�U�U?O?O�O?U? U�U� U�U?a�?O?O�U�U?. U�U� U�U?O?U?U�U? U�U�U?a�?O?O�U�O?O?U�O? U�U?a�?O?U�O�O�O?U�. O?U�O�O�O?U� U�U?O?U?U�U? U�U�O�U� O�O?O? U�U� O�O�O�U�O� O�O� O?O?U�O�O?U?O? O�O�O�O�U�O� O�O� O?O?O�U�U?. O?O� O?U� O?U?O�O�U�O? O�U?U�U? O?U�O?O� U? O?U?O?O?O� U? O?O�U�O?O?U�a�?O?O� O?O�U�U?U� U?O�U�O? O?U?O?. O?O?O?U�O� O?O�U�U?U� U�U?O?U?U�U? O�U?O�U�O? U? O?U�U�U?O?O�O?U? U�O�O?. O�U?U�U�U� U�U� O�O�U?U? O?O�U?U� U? U�U?O?U?U�U? O�O� O?U?O�U�U?O?U�O? O�U?U� O�O� U�O?O�O?O?U�. O?O� O�U?U�U�U� O?U?U?U� U?U� U?U?O�U�U? O�O�U?O?. U�O�O?O�O? O?O�O�U?O? O�O�U?O?. O?O�O�U? O�U?U�U�U� U�O?U?U� O?O?U� O?U?O? U�U�O�O? O?U�U�O? O?O�O�U?O? O�O�U?O?. U�U� O?U?U?O� O�U?U� U?U?O�U�U? O�O� U?U� U�U�O�O?U�.

O?U?U?U� O�O? O�U?U�U�U� U?U� U?U?O?O�O�U? U�U?a�?O?U�U� U? U�U?a�?U?O�O?U� U? U�U?a�?U?O�O?U� U? U?U� O?U�U?O�O? U?U?O?O� U�U?a�?U�U�U� O�U?U�U? O?U?O?O? O?O�O?O?. O�U?U� O�U?U�U? O?O�O�U?O? U�U�U� O?U?O? U�U?U� O�U?U?U� U�U� U�O?O?U?U�O? O�O�U�O� U?U� U�O�U�O?U? U�U� O?O�O�U� U�U?a�?U�U?U?O?U� O?O�O?O�O�U� U�U?O?U?U�U? O�U? U�U?a�?U?U?O? U�U� U�O?O?U?O? O?O�O�O? U?U� U�O�O� O�O?O�O?U? U�U?a�?U�U�O? O�O�O�O? O?U� U�U?O?U?U�U?. O�U?U� O�O?O?O?O�O� O�O� O?U?O?O? O?O�O?O? U? O�U?O?O? U�U� O�U?U�U? O?U?O? O?U� O�U?U� O�O?O?O?O�O� O�O?U?O?. O�U?U�U? O�O�U� U�U�O?O? O�U?U�U? O?O�U�O? U�O?U?O? U�U� O�U?U� O�O?O?O?O�O� O�O� U?U?O?O� U�U�O? U? O�U�O�U� O�O�O�O? O?U� O�O?O?O?O�O� O�O?O? U? O?U� O�U� U�U� U�O?O?. O�O? O�U?U�U?a�?U�O� U�U?a�?O�U?O�U�U�O? U�U� O?O�U?U� O�U?U� O�O?O?O?O�O� O?U?U�O?.

O?O?O�U�O�U?U? U�U� O?U?U?U� O?O�O�O?O? U�U?a�?O�U?O?- U�O�U�O� U?U� O?U?O?U� O?O�O�O? U�U?O�U�O� O�U?O?U�- O�O? U�U�U?U� O�O?O? U�U?a�?O?U�O? U? O?U?O?O?O� O�O? O�O?U�a�?U�O�U?U? U�U� O?O� O?O�O�U�U� U�U?O?O?U�O? O?U?O?O?O�O? O�U?O?O? O?U?O?. U?U� U�U�O?O?O�U?U? O�U?O?O? U�U?O?O? U�U� O�O?O�U�U? U�O?U�U?U� O�O?O?. O?U?U?U� O�U?U� U�O?O�O� O?U? O�O� O?U?O?O? O?O�O?O? U�U� O?O�U?O? O?O�O�U�O? O�O? O?U� O�O�U? O?U?O�U?O? O?U?O�U?U�. O�O? O?U�U?U? U�U�U?U� O�U?O� O?U?O? O?U?O?O? O?O�O?O? O?O� U�O�U�U?U�O�O? O?U?O�O? O?U?O�U?O? O?U?O�U?U� U? O�U?U� U�O�U�U?U�O�O? O�O� O?U?O?O? O?O�O?O? U? U�U�O�U�a�?U�O� O?U?O?U�O? U�U� U?O�O�U�U� U�U?a�?O�U�O?O�O�O? U�U?O�U� O�U? U? U?U� O?O?U� O?O�O?U? U?O� U?U� O?O�O?O� U�O?U�U?U�U?. U?U?O�O? U?U?O�O? O?U?U?U� O�U?O?O? O�O�O�O? O�U?U� U�O?O�O� O?U?U? O?O?. U?O?U�U? O?O?O? O�O? O?U� O�O?U?O�U�U? U�U� O�U? O?O� O�U�U�O? O?O� O?U?O�O�O? O?O�O?O?O? O�U?O?O�O? O?O?O? O�O? O�U?U�U�U� O?O� O?O�U?O?U?O? O?O�O?O? O�U?O?O�O?O? O�U?U� U�U�O�U�O�O?a�?U�O�U? O�U?U� U?U?U�U�a�?O�O? O?O� O?O�U?O?U?O? U?O� U?O�O�O� O�U�O�O� O�U?U� U�U�O�U�O�O?a�?U�O� U�U�O�U�O�O?a�?U�O�U?U? O?U?O? U�O�U�U�O?U?U? U? O?U?U?U� O?O�U?U? U�O?U? O?U�U�O� O?U?O?. O�O? O?U�O�U� O?U?U?U� U�U� O?U? O?O?O� O�O? O�U�O�O� U�U?a�?O?U�U?O?U? O?O�O�U?O� O�U�O�O� O�O� U�U?a�?U?O�U?O?U?. U?O?O� O?O?O�U�U� U�U� O?O�O�U?O� O�U?O?O? O�O� O?O� O?U?U?U� U?O�O�O?O?U� O?U?O?. O�U? O�O? O?O?U�a�?U�O�U? U�U�U� U�O?U�O? O?U?O? U? O�O�U�U�O�U� O?O�O?O?. O?O?O? O?U?U?U� O�U?O? O�O�U�U�O�U� U? U?U?O�O? U?U?O�O? O�O?U?O? O?U� O�O?U?O�O? U? U?U?O?U�a�?U�O?U?U�U?. O?U?U?U� O?O� O�U?U� U�O�O�U�O?O�O? O?O�O�O? O?O� O?O�O?O�O� O?U�O? U�O?O�O?a�?U�O�U?U? O�U?O?O�O?U� O?U?O? U�U� O?U?O?O?O�O?O�U� O?O�O?U? O?U?O?U�O? U? U�U� O?U� U�O?O�U� U�U?a�?O?U?O? U�U� O�U? O?U�O? U�U?O?U�O�U?U? O?U?O? U�U� U�U� U�U?U�a�?U?U�O? O?U�O? O?U� U�U?O?U�O� U�U?O?O?U�. U�U� O?U�O? U�U?O?U�O�U? O?U?U?O�U? U�O?O?U�. U�O� O?U� U�U?O?U? U�U� O?O� U�U� U�U?O�U?O? O?O� O�U?O�O?O�U�O? O?O� U?U?O�O?U�a�?O�U? O�O? U�U� O?U?O� U�U?a�?O?U?O?. U?U� O�U?O�U? U?U?O?O�U?U�U? U�U?O�U�O? U�U?a�?U�U�U�. U�O�U� O?U�U�U� O?O�O?O?O?O? U�O�O�U?O�O?. O?U?U�O?U? O�O?O? O?O�O�U?U�. O?U�U? U�U� O?O� U? O�O?O�U? O?O?U� O?O� O?U� U�O?O�O?O?O? U�O�O?U� O?O�O? U�O?O�O?O?O? O?U?O?O? U�O?O�O�U�. U?U� O�U?O� O?O?U�O? U�U� O?O� U�O� O?U?O? U? U�O?O? U�U�U�U�O�U�. O?O� O?U?U?U� U?U� O�O� U?O?O� O�U?U� O?U?O?.

U�U� O?O?O�U�U� O?U�U?O?O�O?U� U�U� O?O?O?U�O� U�U�O?O� O?U?U?U� O?O? O�O� U�U�U?a�?O?U�O�O�O?U� U?U�U? U�U� O?O�U�O? O?U�O?O? O?U?O?U� U�U� O�U�O�U�O?. O�U�O�U� O�U?U�U? O?U�O�U? U�U� O?U?O?. O�U�O� U�O�O�O�O�U? O�O?O?U?O�O�O? O?O� U?O�U�U� U�O�O?U�U? U�O�U�U�O� O�O? O�O�U?U� U�U� O�U?O�O? U?O�U?O?. U�O�O�O�O� O�U?U� O�U?O� O?U?O? U�U� U?U� O�U?O? O?U?U?U� O?U� U�U� O?U�U?U� U�O�O? U? U?U?O? U�U� O?O�O?U� O?O?U�O? O?O�O?U� U�O?U? O?O?U� U�U� O?U? U�U?a�?O?U�O�O?U?O? U? O?O?O? O?U?O?O?. U?U?O?U� U�U?U�OY U�U� U?U?O? U? U�U� U�U� O?U�U?U� U�O�O?U� O?U� U?O�U�U� U? U�O�O�O�O� O�O� O?O�O�U?O? O?O?O�U?U? U�O�O?U�. O?U�O�U�U? U�U� U�U?a�?O�U?O�O?O? O?O� U?O�U�U� O�O?O?U?O�O� U�U�O? U�U� U? A�O?U�U?U� O?U�O�O�A� O?O�U�O?O? O?U?O?U?U�. U?O?U�U? U�O� O?U? U�U?O� O?U?O?U?U�. O?O?O?U�O� U?O�U�a�?U?O?O�O�U? U�U?O�U?O?O�O?a�?O?O�U� O�O� O�U� U�U?a�?U�O�O?U�. O?O� O�O?O?U?O�O� O?U?U�O? O?O� U?O�U�U� O�O�U�O� U�U� U?U�O� U�U�U?a�?U�O�O?U� U�U� O?U�U�O?O� U?O�U�U� O�O� O?U?O?O? O?O�O?O?U� O?O�O?O?. O?O?U? U�U� U?O�U�U� U?U?O? O?O? O?U? O?O? O?O?O?O? O?U?U?U� U?U�U�U?O? O?U�U?U� O?O? O?U� U�U�O? U?O�U�O?O� O�O?O�U?O? O?U� O?U�U? U�U?a�?U�O?O?U?O? O?U�U�O?O� O?U�U�O? U?O�U?U� U�U?a�?U�O�O?. O?U�O�O� U�U� U?U�U�U?O?U� O�U?U�U? U?O�U�U� O�O� O?U?O?O? O?O�O?O? O�U�O� U�U�U?a�?U?U?O?O� U?O?U�U? O?U�U�O?O� U�U�U?a�?U?U?O?. O?U?U?O� O�U?O?U�O� O?U?O?O? U?O�U?U?O?U�O� O?U?O?O? O�U?O?U?O?O�U� U?U?O�U�U? U?U�O�U� O�O� O�U?O?U?O?O�U� U?U?O?O�O� U?U�O�U� O�O�. O?U�O?U?U? O�U?U� O?U�O? U�U� U�U� O?O�O? O?O�O�U?U�O? O?O� O?U?U?U� U�U?a�?U?O�O?O?O? O?O�O? O?U?U?O�O? O?O� O�O�U�O?O�O�O� O�O�U�O?U?. O�O�U�O?O�O�O� O?U?O?O?O� U�O�U� U�U� O?U?O?O? O�O�U�U�a�?U�O�U�O�U� O?O� U�U� U?O�O�U�U�a�?U?U? U�O?O�O?O?. U?U?U�a�? O�U?O?a�?U�O�U� O�O� O?O� U�U� O?U�O?U?U� U�U?a�?U�O�O?U?U�O? U�O�U�U�a�?O?O�O� O�O� O?U?O?O?O� U�O?U� O?O?U?U�. O?U?O?O?O� U�U�O� U�O�O?U?U�O? O?U?O?O?O� O?O?O?U? U�O�O?U?U�. O�U?O�U�O�U�O�U?U�O�U� O?O� U�O� U�O�O? O?U?O?U�O?. O�U�O� O?U?U?U� O�O�U�U? O?U?U?O� O?O�O?O?. U�U?O�U� U�O� U?U� U�U�a�?U?U? O?U?O?O? U?U� O�U�U?U? O?U?O? U�U� O?U?a�?U�O�U� O?U?O?O? O?O� O?U� O?U?U? U�U� O?O�O?O?U?U�O? U�U?O� U�U?a�?O?U?O? O�U?U� U�U� U? O�U�U? O�O� U?U?O?OY U�O�U� O?U�O�U� O�U?O?O? O?U?O?O? U�U� O?U?U�O�O� O�U?O�U�O? O?U?O?U�O? O�U?U�O�U? U�U� O?O� U�U?U� U�U?O?U? O�U�O?O�O?U�a�?U?U?O�U? U�U�U?a�?O?O?U�O?O? O�U�O� O?U� A�O?U?O?U?A� U�U� O?O� O?U?U?U� O?U?O? A�O�O�O?A� O?U?O?O? O�O�O?U? U�U� O?O�U�U?U� O?U?O�U� U?O� O?U?U?O?U? O?O�O?O? U�O?U?O?. O�U?U�U? O�O? O?U?O?O?O�U� U�U?O?U�U?a�?O�O? O�U?O�U� U�U?a�?U�O�O?U�O? U? U�U�U?O? U�U� O�U?O�U� U�U?a�?U�U�U�O? U?O� O?U� O�U?U� U?U?U� O?O� U?U?U� O�O�O? U? U?U�O?O?U?U? O�O�O?U�a�?U?U? O?O�U?U? U�U� U�O�U� O�U? O?U?O? U?O�O�O?O?U�a�?O�U�O? U? U�U�U?U� O�U?U�U? O�O? O?U�U�O� O�O� O?O� O�U?U� O�O�O?U� O?U� U?U�O?O?U?U? O�O?O�U�O? U? O�U?U�U?a�?U�O� O?O�O?O?O�U�a�?U�O�U? O�U?O?O?O�U� O�O� O?O�O�O?U�O?. U�O� O?U?O� U�O?O�U? O?U�O?U?U? U�U?a�?U�O�O?U?U� U�U� U�O�U� U�O� U�O?U?O?O? O?O� O?O� U�O� O?U?O?. O�U?U� U?U�O� U�U?a�?U�O�O?U? O�O? A�U�O?O? U? U�U?U�A� U? U?O�O?U?U�U?U�U? O?U� U?O�O?O� U�U�U?a�?O?U?O?. O�U�O� U�O�O� O?U� O�O�O�U?U� U?O�U�O? O�O?U?O?O? A�O?U�O�U? O?O�U�O�O?U?U�A� O�U?O�O?U� U?U�O? O?O� O�O�U�O?O? U�U?O?U?U� U? U�U�U�a�?O?O� O�O? O?U�U�O� U?U?U�O?O? O?O�U�U� U�U� U�U�U?O? U�U� O?O?O�U?a�?O?O� O�O? O?U?U�U�O�O?O?. O�U�O� U�O?O?U?U� O?O?U� O?U� O�U? U�O�O� U�U?a�?O?O�O?. A�U�O�U?O�U?U?A� O�U�O?O�O�O? O�U?O�U�U?a�?O�O? O?U?O? O?U�O?O�O�U� U?O�U?O?U� O�O� O?U�O?O�U� U�U?a�?U�O�O?O? U�U� O�U�O�U� A�U?U?O?O?A� O�O� O?U?O?O? O?O�O?O?U� U�U� O?U� U�O�U� A�O?O�O? O�O�U�A� O?U�U�U� U�O�O�O� U?O�O�O?U?a�?O�O? U�O�O?U� O?U?O?. U�U?a�?O�U?O�O?O?U� O�O? A�U�U?O�O?O?U?U? U�O�U�O�U?O�O�U�A� O?U?O?O?O� O?O?O�U�U� U? O�U? U?O�O�O?U?a�?O�O? U�U�O?. U�U� O?O�U?O? U?U?U�U� U�U?a�?O?O�O�O?U�. O?O�U�O�U?U�a�? U�U?a�?O�U?O�O?O?. O?U?U?U� O�U?U�U? O?U�O? U�U?a�?O�U?O�O?O? U�U�U� U�U�O?. O?O� U�U�U� U�O?O�O� O?U?U�O�U� U�U?a�?O?O? O?O�U�O?O?U� U?O�U?O? U? O?U? U? U?U�O�a�?O�O? U�O�O?. A�O�O�U� U�O�O?O�U?O?U?O?A� O?O� U?U?U�U�a�? O?O�U?U�a�?U�O� O?O� O�U�O�U?U�O� U�U�O�O? O�O�O?O�U�a�?O?O�O?U? O�O�U� O�U�O?O�O�O?U� O?U?O?. U�U� O?O�U?O? U?U?U�U� U�U?a�?O?O�O�O?U�. U?U?U�U� O?O�O�O?U� O?O�O? O?U?O?. O?O� A�O?U?U?O�U�U� O?U?O�A� U�O?O?. U?U�O� U�U?a�?U�U�U� O?O�U?O? O�O? O?U?U?U� O?U�U?O?U�O? A�O�U?U� O?U?U�U�O� O�O� O�O?O�U�U� O?O?U? O?U�U?U�U?. O�U?U� O�O? U�U�U� U?O?U�U� U�U?a�?U�U?U�U?A� O�U�O?U?O?U?U�.

O?U�U� U�U?a�?O�U?O�U�O? O?O?U�U� O?U� O?U?O�U?O? O�U�O� U�U?O� O?O?O? O�U?O?U� O�O?O?OY U�O�O?U�a�?U�O�U? O�U?O?U? O�O� O?U� U?O�O? O?U?O�U?O�U� O?O� O?O� O�O?U� O�U? O�O� O�O?O? U�O?U?U�U�OY

U?O�U?U�a�?U�O� U?O�O?U?O?U� O?O?U� U�O?O�U�U? O?O�O?U� O?O� U?O�U?U�a�?U�O�U? U?O�O?U?O?U� O?O�O�U?O? U�U?a�?O?U?U�O?. U?O�U?U�a�? O?O�O�U?O? O?O?U� O?O?U�O? O�U?O�U�O?O? O?U?U?O� U�O�O�O�U?U? U�O?U�O�U?U? U�O?O�O�O?. O�U?U? O�O? O�U?O�U�O? U�U� U�U?O�O? O?U� U?O�U?U� U?U?O?O� U�U?a�?U�U�O?. U?O�U?U� O�U?O�U�O? O�U?U�U? O?U?O� O?U?O�O?O�O? O?U?a�?O�O�U�O? O?U?a�?O�U�U�a�?O?O� O�O? U?O?U� O�U?O�U�O? O�O?O?. U?O�U?U�a�?U�O�U? O?O�U?U?O?U� U�U� U�O�U? O�O� U�U?a�?O?U�O�O?U�O? U�U� O?U�O?U?U? O�O� – O�O?U? O�U?U� U?O�U?U�a�?U�O�U? O?O�U?U?O?U�O? O?U� O�O?O� U�U?O�U? U?U?O?a�?U?U?U?U? U�O�O?U�a�?U�O� O�O� U�U�U?a�?O?U�O?- O?O�U?O? O?O�O�U? O�O?O?U?O�O? O�U�O�U?O?O? O?O� O�U?U� U�O?U�O�U�O�U? O?O�O?U� O�O? O?U�O?U?U? U?O�U?U�a�?U�O�U? O?O�O?U� U�O?O? U�O�O?. O�O?O?U?O�O? O�U�O�U?O? U�U� O?O?O�U� O?O�O�U�U�a�?U�O�U?O? O�O? O?U?U�U?O�U? U? O?U?U�O?O?U?U?O? O?O� U�O�O�U?U? O?O�O�U?O�O? U?U?O?O�… U?U�U? O�O?O?. O�O?O?U?O�O? O�U�O�U?O? O�O? U�U?O?U� O?O� O�O�U�O? U�O�U�U?O? U? O?U�O�O�U� O�O�O?U�U? U? U�U�U� O?O?O? O?O� O�U�O?O�U� U?O�U?U�a�?U�O�U? U�O?O?O�U� O?O�O�U�O?. O?U?U?O� U�U� O�U?O�U? U�U?a�?O?U?O? O?O�O�U? O�U?U?U� O?O?O�O?O? O?U�U�O�U?U?a�?U�O�O? O? O�U?U?U�U?O? U�U� O�O�U�O� O?U� U�O�O?U?U� O?U?O�U�O?- U�O?O?O?U�O? O?U�O?U� U�O�O?U�. O?U�O�U�. O?U?O� U?U� O?O�O�O?O? U?O� O�O? U�U� U? O?U?U? O?O�U�O� O�U?U? U?U� O?U?U�… O?U?U� O?O?U� U�U? O�O� O?O�U?O? O?U� U?O�O? O?U?O�U?O�U�OY O�O�U�O� O�U?U� U�U� O?U� U�O�O?U?U�O? O�U? O�U�O?U�U? O?U�O? O?U�O?U� U�O�O?U�O? O�U? O�U?U� O?U?U� O?U?U� O?O?U�- O?U?U?U� O�U�U�U? U�U?O?O?- O�U?U?U� U�U�- O?U�O�O� U�U� U�U?a�?U�U�O?OY U�U� O?O�U?O? U�U?a�?O?U?O?U�- U�U?a�?O?U?O?U� U�U� O?O�U?O� U�U�U?a�?U�O�O?U�. O?U� O�O?O� U�O� U�U�O? U�U?O� O?O�O?U�O�U� U�U� O?U?O?U?U�. O�O�O�U�O? O?O� U�O� U?U� U?O�U?U�a�? U�U? O?O�U�U? U�O�U�O? U�O�O�U? U�O?O?. O?O�O�U? O�U?U�U�U� U�U� O?U?O?.

U�U� O?U�U�O?O� O?O� O�U?O?U� O�O�O�O? U�O?O?U� U�U� O?U?U?U?U� O?U� U�U?O?U? U�U� O?U?U?U� O?U?O? O�U?U�U? O?O�U� O?U?O?. O�U?U�U? O?U?U?O? U�U� O�U?U� O�O�U?U?O�U� O�O� U?U?O?O� U�U�O? U�U� O?U?O� O�O? O?O?O?O�O? O?O�O?O?. O?U� U�O� O�U�O? O�U?O� O?O�U?O�U�U� O?U�U?O?U�a�?O�U� O�O� O?U?U?U?U� O?U?O�U?O? O?O�O�O?. U�U� U?U�O� U�U?a�?U�U�U� O?O�O�U? O�U?U�U�U� O�O? O?U?U?U� O�U�U�U? O�O�U�O�O?O�O? O?U?U?O�U?O? U�U� O?O?U� O?O�O?O?U? U�U?O?O?U�.

O?U� U�O?U? U�U� O?O� O?U� O?U?O�O�U� O�U?U�U? O�U?U?U�O? O?U?O? U�O�O?U� O�O?O� O?U?O?. O�U? U?U� O?O�O�U?O�O�U�U� O?O� O?O�O�U?O? O?O�O?O?. U�O�O?U� O�O� U�U� O?O?O?O� O?U�O�O�O?U�. O?U?O?O?O? O?O�O?O?U�. U�U� U? O?U?U?U� O?O� U�O�O?U� O?O� O?O�O�U?O�O�U�U� O�U?U�U? O�U?U?U� O?U?O?U?U�. O?U?O�U?U� O?O�O�U?O�O�U�U� U�U�O?U?U?O� O�O� U�U�U?a�?O?U?O?U?U�. U?O?U�U? O�U?U�U�U� U�O�O�O� O?O�O�O�U?U� O�O�U?U? U? O�U?U�U�O� U�O?U?O?. O�O�O?O�U� U�U� U�O�U� O�O�O?O�U� U?U� O?O�U�U� U�U?O�U?a�?O?U�O� O?O� O?U?U?U� U�U� U�O?U?O?. U�O� U�U�U� O?U�O� U�U�O?U?U?O� O�O� O?U?O?U?U�. U�U� O�O�O?U�O�U?a�?U�O�U?U? O?O� O?U?U?U� O?O�O?O?U� U? O?U� O�O�O?U�O�U?a�?U�O�O? O�O�O?U�O�U?O�O?U? O?U?O? U�U� O�O�U�O� U�O?O�U?O? U?U� O?O�U?O?U� O?O?U�U?O? U�U� O?O�O?O? O?U� O�U?U�U�U� U�O�U? O?U?O?. O?O�O�U? O�U?U�U�U� O?U�U�U� O?O� U�U� O?O�O?O?U?U� U�U�U� O�O? O?O� O?O?U� U? O?U?O?O?U? O?U?O?. U�U� U?U� U�U?O?U�O�U?U? O�O� U�U�U?a�?U?O?U�O?U?O?U�O? O?U� U�U� O�O?U�O� U�U?O?U�O�U?U? O�O� O?O� U�U� U�U�U?a�?U?O?U�O?U?O?. O�U�O� O�O? O?U�U�O�U?U?O? O?U�O?O?O�U�O? O?O�O?O?O?O�U�O? U?O�U?U?O? O?U�U�O� O?O� U?U� O?O�O? O?O� O�O�U�U�a�?U?U? U�U� U�U�U?a�?O?U?O�U�O? U?O�U?O? O�O� O?U?O�U?U� O?U?O�O�O�O?. O?O� U?U� O�O�U? O?O?O?U� O?O� O?U�U?O�U? O�U?O?O? O�O? O?U?O�U?U�O? U?O?U�U? O�U?U� O?U�O�O�U�U? U�U� O�O? O?U?O�U?U� O?U� O�U? U�U?a�?O?O? O�U?U�U�O� O?O�O�U?O? U�O�O�O?O�O? O?U?O?. O�U?U�U�O� O?U?O?O?O� O�U? O�O� O?O�O�O? O?O� U�O�O?U� O�O?O�. O?O�O�U? O�U?U�U�U� O?U�U�O� U?U�O� O?U?O?U�O? U�U� O?U?U?U?U�O? O?U?O�U?U� O?O�O�O�U� U�U?a�?O?U?O? U�O?U� O?O?U�U?U� U�O�U?O�U?U? O?O�U?O�U�U?U�. O�U�O� O�U?O�O? O?U� O?U�U�O�U?U? O�O� U�U� U�O?U? U�U?a�?O?U�O?OY O�U?U� O�U�O?O�O�O? O?O�O�U? O?U?U?U� U�O?U?O?O? O?U�U?O?U�a�?O�O? O?U?O?. O�U? U�U?a�?O?U�O? U?U�U�U?U? U�U�O? U�U�U?O�O� U�U?a�?O?O? U�U� U�U�U?a�?O?O�U�U� O?O� O?O�O�U�O�U?U� U�U� U�U�U�. O�U?U�U? U�U?O�U?O? O?U?O?O�U?U? O?U?O? O?U?U?U� O�U�U�U?. O?U� O�U?O� U�O�O? O?O�U?O? U�U?U?O?O? O?U� O�U?O� U�O�O?. O?U� O�U?O� U�O�O? O?O? U�U?U� U�O? O�O� U�O�U?O�O?O?. O�U?U�U�O� O?O� O�U? U�O?O�O?U� O?U?O?. U?O�U�O?O� O�U?O� O�U? O?O�U?O?U?O?U� O?U?O? O�O? O�U?U�O�O�U�O� O?O�U?O?U?O?U� O?U?O?. U�U?U�a�?U�O? O�O? O�U?U� O?O?U� U�U?U�U�a�?O?O�U?U� O?O?U?a�?O�U? U�O?U?O?. U�U?U�U�a�?O?O�U?U� O?U�O�U? U�O?U?O? O�O?U? O?U�U�O�U?U? U�U� O?U�O?U?U? U�O�O?. U?U� O?O�O?O� O?U� O?U�O�U� U�O?U�O� O?U?O?. O?U?U?U� O?O?U?U� O?O?O� U? U�U?O?O?U� O?O�O?O� O?O?O�U?U? O?U?O?. O?U�O?U?U? O�U? O�U?U�a�?U?U?U�U� O?U?O?. O?O�O?U� U?U�U�U?O?U?U?. O?U�O?U?U?a�?O�O? O?U�O�O�U?U? O?U?O? U�U� U�U�U� O�U?O� U?U� U�O?O�O� U?O�U?U? U�U?a�?U?O�U�O? O�U? O?O� U�U�U� U�O?O�O� U?O�U?U? U�U?a�?U?O�U?O? U? O?U�O�O? U�U?a�?U�O�O? U�U� O?U� O?U� U?O�U?O�O? O?O�O?O?. O�O?U?O�U�O�O? O?O� O�U? O�U?O?O?O�U�O�U? O?O�U�O� O?O�O?O?. U?O?U�U? U�O� O�O?U?O�U�U? O?O� O�U? U�O?O? O�U?O?O?O� O?U?O?. U�O� O�O?U?O�U�U? O?O�U�O? O?U?O?. U�U�O?O� O�O? O�U?U� U�U�U�U� U�U�O?U?U� O?O?U� U�U?a�?O?U?O?. U�U�O?U?U� O?U?U�O�O�U� U�U� U�O�O?U�O? U�O�O?U� U�U� U�O?O?U�O? … O�U�U?U�O? O�O� U?U�U�U?O?U� O?O�U?O? O?U�U�O�U�a�?U�O�U? U�U?U�a�?O�U�U?U?O? O�O?O?. O?O?O�U? U?U�O?a�?U�O� O�U�U?U�O? O?U�O?O� O�O?O? O?U�O�O�U?a�?O?O� O?O�U?O?O?O�O?.

U?U� O?O�O� U?U?O?U� O?U?U?U�O? O�O?O?U�O�U? O?U?O?U�a�?U?U? O�O� O�U?O�U�O?U�a�?U?U?OY U?U?O? U�U?a�?O�U?O�U�U� U�U?O�U� O?O� O?U? O?O�O?O�O�U�a�?O�O? O�O�U? O?O?U�U�. U?U?O? O?O�O�U�U�a�?U�O� U? O?O�U�U?U�O�O? U�U� O?U� O�U�O?O�O?U� U�U�U� O�U?U� O�O?O�U� O�O?O?. U?U?O?U� O?U�U� U�U?a�?O?O�U�U�. U?U?O? U�O?U� O�O? U�O�U?U� O?O�O�U� U�U?a�?O?U?O�O�U� O?U� O?U?. O?U?U?U� O�U�U�U? U?U� O�O?O�U� O?O�O?O? U�U� U�U�U� U�U?O?O?U�a�?U�O�U?O? O?O� O?U� O�O?O�U� O?U?O?. O�U?U� O�O� O?U� U�U� U?U?O? U? O?U� O�U�O�O?U? O�U?U�U?a�?U�O�U?O? O�O� U�O?U?U� U�U�O�O?U�. U?U?O? U�U?a�?O?U�U� O?U� O?U�U?U� O?U�O�O�. U?U�O� U�U�U� U�U�U?U� U�O�O� O�O� U�U� U�O�O?. U�U� U?U�O� U?U� O?O�O� O?U?O�U�O?O?U� O?U�U?U� U�U�U� O?U� O?U?U?U� U�U� U�U�O�U� O�O?O�U?O? O?U?O? U�U� U�U?a�?U?U?O? A�O?U?U�U? U�U� O?U�U?O?U?O? U?U?O�U�U? O?U?O�O�O�U?O?A�O? U�O?U?O�U�O?O?U� O�O�U? O?O?U�U� U?U?O?U? O�O� U?O�O�O?O?U� U? O?O?O? O�O? O?U� U?U� O?U?O?U� O?O� A� O?U�U�U?A� O?O�O?O�O? O�O�O?O? U�O�O?U� U�U� U?U?O? U�U� O�U?U�U? O?U�U� U�U?a�?O�U?O�U�O? O?U�O� O�O� O?O?U?U�U�. O?O�O�U? O�U?U�U�U�A� O?U�U�U?A� U�U?U�U� O?U?O? U?U�O?U? U�U� O?U?O?U�O? U? O?O?O? O�O? O?U� O�U?O? U?O�O�U?O? U? O�O?O?U?O�O� U�O�O?.

O�U?U�U�U� U�U?a�?U?U?U?U�O?O? U�O�U�O� U�U� O�O�U?O�U� U? O?O�U�U�U? O�O� O?O?O?U? O?O�O?U� O?O�O?O? O�O?O?. U�U� O�O�O?O�U� O�U?O?U? O?O� O?U�U�O� O?O�O?O?U� O�U�O� U�U?O�U� O?U�U�O� O?U� O?O?O� O?U?U?U� O�O� O?U?O?O? U�O?O�O?O?U�. O?U�U�O� U�U�U?a�?O?U?O�U�O?O?U�O? O?O� O?O?O� O?U?U?U� U�U�O�O� O?U?O�U?U�O? U?U�U? O?O�O�U? U�U� O�O�O?O�O�U� U�O� O?U?O?O�U� O?O�O� O?U?O?. U�U� O?U� O�O�O?O�O�U�a�?O?O�U� O�O� O?O�O?O? O?O� U?O�O�U�O? U? O?U�U?U?U�U? O?U?O�O?O? U�U� O?U?U?U� O?O�O?O? O?O� O?U�U�O�U?U? O�U?O?O? U? O?O� O�U?U� O?U� O�O�O�U�O�O� U�O?O�O�O?U�a�?U?U? U�U� U?O�U?O�U?O�U? U�O?U?O?. O?U?U?U� O�U?O?O? O�O� O�O�O�O� U�U?a�?U�O�O?. O?U�U�O� O?O?O? O�O? O?O�U�a�?U�O� U? O?U?O?U� U? O?O?O? O�O? U�U?U�O� O�U?O?O?O�U� O�O� O�O�O�O� U�O�O?U�O?. O�U?O?U�U?U�O�O�U� U�O� U�O?O�O?U?O�U�U� O?O� O?O�O�U?O�O?U�O�U? O?U?O� O�O? U�O?O�O? U? O?O?O� U? U�U?O?O?U� U? U�O�O�O�O�U�O�U? U�U?O?O?O�O�U? O�U?O?O?O�U� O�U?O?O�O�O?O�U� O?O� U�U� O�U?U�U? O?O�O?U? O?U?O? U?O?U�U? U�O�U� U�O�O?U� O?O�O?U?.

O?U?U�U�O� O�U�O� O?U�U?O�U?O? U?O�U� U�U?a�?U�O�O?. U�U� U�U?a�?O�U?O�O?O?U� O?O� U�U? O?O�U�U?U? U?U?U�U� O?O?O�O?U�. U�U� O?O� O?U�U�O� O?U?O?U�. O�U�O� U�O�O�O� U�O?U?O? U�U� U?U� U�O�O�U? O?O� U�U� U�U�U?U�. U?U?U�U�a�?U�O�U? U�U� O�O� O?U?U?U� O?U?O?O?O� O?O� O�U�O�O�U� O?U�U?U�U? U�U?a�?O?U?O?O? O?U?O?O�U? O�O�U?U? U�U� O�U?O� U�O?O�U� U�U?a�?O?O�O?U� O?U�O�O� U�U?a�?O?U�O? U�U?a�?O?U?O? U? U?O�O?U� O�O?O? U�U� A�U?O�U?U�O?O�U�A� O�O� O?U?O?O? O?O�O?O? U�U�O? O?O�O� U�U� U?U?O? U�U� O?U�O�O�U?U? O�O� O?O?U� U�U� O?O?U?U�U�. O�U? O�U?U�U? O?U�O? U�U?a�?O�U?O�O?O? O?O� U�U�O�U? O?O�O?O?O�U�U? U�U�U� U�U�O?. U�U�U?a�?U?U?O?U� U�U�U?a�?O?U�U� U?U�U? U�U?a�?O?O�U�O?O?U� U�U� O�O? U�O�U�O� O?U?U?U� U�U� U�U�U�U? U�U?a�?O?U?O�U�O? O?U� U?O�U�O�U� O?U�U�O?OY

O�U?U� U�O�O?U?O� U�U?a�?O?U?O? O?U� O?O�U?O�U�O� U?U?U�U�. O?U? O?O�O�U? U�U?a�?O�U?U? O?U� O?O�O�U� U�U?U�a�?U�O? O�O?O� U�O?O�O�O? U�U� U�U?a�?O�U?O�U�U? U?U� U?U?U�U� O?O?O�O?U? U�U� O�O�U�O� U�O�U� O?U?U�U�O�U? O?U� O�U?O? U�U?O?O?. O?O?O? O?U�U�O?O� U�O?O�U?O�U? U�U� O?U� U�U?a�?U?U?U?O? U?U� O�U�O� U�U� O?U?O�O�O�U?U� O?O�O�U�O?. U�U?a�?U?U?U?U? O�O?! O?O�O�O�. U�O�U�U�a�?U?U? O?U� U?U?U�U� U�U� U�U�U?a�?O?U�O?. U?O?U�U? O?U�U�O?O� U�O?O�U?O�U? U�U� O?O�U? O?O�O?O�. O�O�U�O� O?U�O�U�U�U?U� O�O� U�U? O?O�O?U? U�U�O?. U�U?a�?U?U?U?O?: O�U�O�U�. U�U?a�?U?U?U?U� O�U?O? O�O?O?. U?O?U�U? O�U?U�O�U?O�U? U�U?O?O? U�U� O�O�U� U�O�U�U?U�U� O�O� O�U�O?O�O�O? U�U�U?a�?U�U�U? O?O�O�U? U?U?U�U�O?. O�O? O?U�U�a�?U�O�U? U�U? O�O?O?O�O�O?O?O�U? O�U?U�U?U� O�O?O? O?U?U?O�. O?O� A�O�O?O�U� O?O� O�U?U�U? U�U?O�O�U�A� U?O� O?U�O?O�U?U� U�U�O?O? O?O� A�O?O�O�U?U� U�O�O�O� U?O�U� U�U?U�A�.

U?O?U�U? O�U�O?O�O�O? U�U� U�U� O?O�O�U? O?O�O�O? U?U?U�U� O?U� U�U?O?O?. U�U�U?U�a�?U�O�O?O?. U�U?U� U�U� O?U� O�U?U� U?U�O� U�U�U?a�?U�U�U�. U�U� O?U� O�U?U� U?U�O� U�U?a�?U�U�U� U�U� O�U?U� O�O� U�U?a�?U?O�O�O�U� U? O?U�! O?O�O�U? U�U�U?U� O�U�O�U� U�U?a�?O?U?O?. O�U?U� O�O�U? U�U� U?U� U?O?O�U? U�U?a�?U�O?O?O? O?O� U�O?O�O?U� O�O?U�O? U?U?O�O?U?O?O? O?U?O?. O�O? O?U? U�U� O?U?O�. U?U�U? U�U� O?U?O? O�U�O?O� U�O?O?O?U?. O?U� O�U?O� O�U�O?O�O�O?U? U�U� U�O?O�O�U?. O?O?O? U�O?U�O?O? O�U�U?O?O� O�O?U?U�O?O? U�O�U?O?U?O�U� (U?O�U?)O? O?U�O�U?O?O? O�O�U�O? O�U�O?O�U?O? O?O�O�U�O?U? U�U� O�U?O? O�U�O�U?U�O� U? U�O�U�O?. U�O?U�O? O�O�U? O?U?U?O�U? O?U?O?. U�O?U�O? O�U�U?U�U? O�U�U� O?O�U�O?O?U� U? O?O?O� U? O?U?U�U�O� O?U� O?U?O�U� O�U?O?O? O?U?O?. U?O�O�U�O�O? U? O�O?U?U�O? U? O�O�U�O? O�U�O?O�U? U?… O�O? U�O?U?U�U� O?U?U?O�U? O?U?O?U�O? U�U� O?U?O�U� U?U�U�a�?O?O�U� O?U?O?O� U? O?O�O?U? O?U?O?. O�U?U�O� O?O�O?O?U�O?. O?U?U?U� U�U� U�U?O�U� O�U?U�U�O� U�U?a�?U?O?O?. O?U�O?O�O?U� O?U�U�O� U�O?U?O?. O?U?U?U� U�U� O?O� O�O?U� O�U?O�O?O�U�U? U? U?U�U� O?U�U�O� O�O? O?U�O?U?U? U�U� U�U� O�U?U�U? O?U?O?O?a�?O?O�U� O?O�O?O?U� O�O� U�U�U?a�?U?O�U?O?. O�O�U�O?O�O�O� U�U� O?O� O�U�O�O? O?U?O�O� O?U?O? U�U?a�?O�U?O? O?O� O�O?U?O? O?U� U?U�a�?U�O�U? U�O�O?O�U?O? U?O�U�O?U� U?U�O?U?.

O?U?U?U� O�U?U� O�U?O�O�O� O�U?U�U? O�O�U� O�U?O�U? O?O? O?O�O?O?. O�U?U�U? O�O? O?O�O�U�O�U? O�U?O?O? U�U?a�?O?O�O?U?O?. O?U� O?U�U?U� O�U?U�U�U� U�U� O�U?U�U? O?O� O�U? U�O?O?U?U� O?U?O?U� O�O�U�O� U�U�U?a�?O?U?O? U?U� U�U?O?U�O�U?U? O�O� U?U?O?. O?O�O�U? O�U?U�U�U� O?U�O?U?U? O?U� O�U?O� U�O�O? O�O?O?O�O�O? O�O�U?O�U? O�U? O�O?O?. O�U?U�U? O�U?O?U�O�U? O?O?U? O�O� U�U?a�?U?O�O�O�U�O?. O�O? O?O�U?O? O?U� O?O?O? O�O? O?O�O?O? U? O?O?O?O�O?O?U�O� O?U� O?O?O? U?O�U�O?O� U?U� U�O?O? O�O�U?U� U? O?U�O�O? O?O� O�O�U�O? O?U?O? O?O� U?O�O�O� O?O?U?O? U�U? U? U�U?U�U� O?O? O?U?O�O�O? O?O� U?U?O�O? U?U?O�O? O?O�O�U� U�U?a�?O?O?. U�U?a�?O?U�O? U?U�U�U?U? U�U� O?O� U�O?O�O?U�. O?O?O? O�O? O�U?U�U�U� O?U�U�a�?U�O� U�U?a�?O�U?O?U�O?O? U�U?O? O?U?U�U?O�O�O? O?U�O�O� O?U?O? U�U� O?U�U�a�?U�O� O?O�O?U? U�U?a�?U�O�O?U�O? U? U�U?a�?U�O?O?O? U? O?O�O? U?O�U� O?U?O?. U�U?a�?U�O?O?O? U�U?O�U� U�U?a�?U�O�O?. U�U?U� U�O�O�U? U�U�U?a�?O?U?O�U�O?O?U� O?U�U�U�. O?O� O�O�U�U�a�?O�O? O�U?U�U? O?U�U�O� O?U?O?. U?U� O?U�O� O?O� O?U� O�O�U�U� O?U�O?U?U? U�O�O?U� O?U?O?. O?O?O? U�U� O�U?U� O�O�U? O�O� O?O�O�O?U�O? O?U�O�U�O? O?O�O� U?U�O� U�U� O?U�O�U� O�U?U� O�O�U? O�O� O?O�O? O?U� O?O�O? O�O? O?U� O�O�U?U? O?O?. U�U? U? O�O�O?O? O?O?. O�U?U� O�U?O�O�O� O?U�O?a�?U�O�U?U? U�U� O�O? O�U? O�U�O?O�O�O?U� O?O� O?U� O�O�U�U�a�?U?U? O�O?O? U�U� U�U�U?a�?O�U?O�O?O? O�O�O�O? U�U�O?O? U�U�O?U�U� U�O�O? O?U� O�O�U?. O�U?O?O? O�U�U� U?U?U�U� O�O�U?O?U� U�O?U?O?. O�O? O?U�U?U� O?U�O�O� U?U?U�U� U�U?a�?U?O�U?O? U�U� O?O?U?U�O?. O�O? U�U� U�U� U�U?a�?U?O�U?O?. U?U� O?O?U� O�U?U�O�U? O�U?O�U�U? U�U� O?O�O?O? U�U� U�O�U?O?O? O?U?O?U�O?. U�U� O?U�U�O� O�O� U�U�U?a�?O?U�O�O�O?U�. O?U� U�O?O�U�U? U�U� U�U� U�U?a�?O?U�O�O�O?U� U?U?O�U?O? U�O�O�U? U? O�O?U�O�U�a�?U?U?O� O?U?O?. O?O�O�U? O?U?U?U� U�U� U�O�O� O�U?O?U? O?O� O�O?U�O�U�a�?U?U?O� U�U�O�O?U�. O�O?O� O�O�U�O?O? U�U�O?. O?U�O�O�U� O�O�O?O?U?U�U? O�O� O?U?O?O?a�? O?O�O?O?U�O? O?O�O�U?U� O?O?O�U? U�U?O?O? U�U� O?U?O?O?U? U�O?O?O�U� O?U� O?O?O� O?U� U�U� O?O�O?. O�U? O�O� U�U� O�O?O� O?U?O�U�O�O?O?.

U�U?a�?O?U?U�U? O�U?U� O?O�U�a�?U�O� O?O�U�U� U�O?O?U�O? O?O� O�U�U�U�. U�O?O�U� U�U?a�?O�U?U� O?U�O? U�U?a�?O?U?U� O�U�U?. U�U� O?U?U?U?U� O�U?U�U? O�O? O�O�U�O� O�O� U�U�U?a�?O?U?O? U?U?O? O�U?U�U? U�U?O?U�O�O? U�U�U?a�?O?U?O? O�O�U? O?O?. U�U� O�O? U?U� U�U?O?U? U�U� U�U?a�?O?O�O?U�. O�O? U�U?O?U? U?O�O?O? O?O�O�U� U? O?U� O�U?U� O�O?O? U�U� O�O?O� U�U�U�O? U�U� U�U� O?O� O�U?U� O�O�U?a�?U�O� U? O�U?U� U�O�O�O�O?U� U�U?O?U? O�O? O�U? U�U� U�O�O?U� O?O�O?U�. O?O�U� U�U� O?O�O�U? O�U?U?U�U�O? O?O?U?O?U�… U�U� U�O�O�U? U�U?a�?O?U?O�U�O?O?U� O?U�U�U�… (U?O�U?U�)

O?O� O?U� O�U?O? O?O�O� U�O� U�U� U�O�O?U� U�U�O�U�O?. U�U?a�?U?U?O?: U�O?O?U?O? O�O? O?O�U?O? U�U?a�?O?O�O?U�. O�U�U?O�O� O?O� O?U�O?O�O� O�U?U? O?U�U?a�?U�O�U? O?O�O? O?O?U?U?. U�U�U� U�O�O� U�O�O?U� O?U� O�O�U�U�a�?O�U� O?U?O�U?O?. O?O�O�U?O? U�O�O?U?U� U?O�U?O?U� O�U�O� O?U�O? U? O?U?O? O�U?O?. U?O? U?O�O?O� O?O�O� O?U� U?O�O?O? O?U?O?U�. U?U?O? O�U?O?U� U?U�O� U�U?a�?U�O�O?U� U�U�U�U� O?O?O�O?O?. O�O?U?O?U� O?U� U�O?O�O?U� U�U� O?U� O�U? O?U�U?U� O?O?U�U� O?U?O?U� U?U�U? O�O? O?O?O?U?O�O�O�U� U�U?a�?O�U?O�U�O? U�U?O?U? O?U?U?U?O? O�U�O� U�U?a�?O?O�O?O?. – U�U� O�O? U�U�- O�O? O�U?U�U�U� O?O�U?O? O?O�O?O?- O�O? O�U?U�U�U� U�O�O�U?O?U? U�U�O? U�U� O?O�U�O� O?O?U�O?. O�U�O� U?U?O?.

O?U�U�O� O?O?U�. O?O?a�?U�O� U�U?a�?O�U?O?O�O?U� O?U� O?U�U?U� O?O?U�. O�O�U�O?O�O�O� U?U?O? O?U�U�O� U�O?U? U�U� O?O?U? U�U�O�O?. O?U?O?U?U� O?O?U?O?U�. O?U?O?U?U� O?U�O?O�O�U?U� O?O�O?. O?U?O?U?U� U�U� U?O�U?O�O?U�O�U? O?O�O?U�O?U�a�?U?U? O?U� O�U?U� U�O?U� O?O�O�O?.

U?U�U? O�O? O?U?O?O?O�U� O�U?O�U�O? O�O� U?U?O?O� U�O�O?U�. O?O� O�U? O�O�U? U�U?a�?O?O?U�. O�O? O�U? O�U?O�O?O?U� U?U�U?O? O?U? O?O� O�O? O?U�O?a�?U�O�U?U? U�U� O�O? O?U?U?U� O�U�O?O�O�O?U� O?U� U�U� O?O?U�O?. U?U?O? U�O?U�. O�U�O�… U�O?O?. U?U�U? O�O? O?U� O?U�O?a�?U�O� O�O� O?O�O�U�.

O?O?U?O?U�- O?U?U?U�- U�U?a�?O�U?O�U�U� O?U�U�O� O?O�O?U�. O�U?O?U?O�O�U? U�U� U�U�O�U� O?U?O�O�U� O?U�U�O? O?U� O�U?O?U?U�U? U�U?a�?U�U�O? O�O? O�O�O? U? O?U� O�U?O?U�O� U? O�U?U� U?O�O?O?U� U?U?O?U� U? O?U?U?U� O�U�U�U?. U�U�U?O? U�U?O?U? U�U?U?O?U� U?U?O?U� O�U?U�U�O� O?U�O?U? U�U?a�?O�U?O�U�O?. O�O�O?U�O� O?O�U?O? O�U?O?O?O�U� O�O�O?O�O�U� U�U?a�?O?O�O?O?U�O? U? O�O�O? O?O�U�U? U�U?a�?U�O�U�O?U�O?O? O�O�O?U? U�U� U?O�O? O?U?O? U�U?O�U�O? O�O�O? O?U?O?U� U�O?O�O�O?.

اخبار مرتبط

نظرات

Comments are closed.